go to top

Energietransitie

Er is geen twijfel over mogelijk, de energietransitie is een feit. Natuurlijk!

Het is een omvangrijk proces waar bedrijven volop mee bezig zijn. Energietransitie biedt veel kansen, maar het is ook enorm complex. En zeer ingrijpend. Het is niet minder dan een systeem(r)evolutie. Als we willen dat een dergelijke omvangrijke en ingrijpende ontwikkeling een succes wordt, hebben we elkaar nodig. We moeten het sámen vormgeven. We moeten ieders rol bepalen en we moeten met elkaar beslissingen nemen, op basis van ratio.

We maken een analyse: wie hebben we nodig, wat zijn belemmeringen en wat is er voor nodig om te komen tot realisatie van energietransitie? Dat betekent: zonder symboolpolitiek, op een realistische manier, op basis van feiten. Want uiteindelijk is de vraag niet ‘Wat willen niet’, maar ‘Wat willen we wel’. En wat betekent dat dan. En hoe gaan we die vraag samen beantwoorden in plaats van ieder voor zich.

Kortom: energietransitie is een feit en we kunnen het transitiepad alleen samen bewandelen. Het bedrijfsleven is hierin cruciaal. U ook. Doet u mee? Dan gaan we het samen vormgeven.

Programma TET Amsterdam
Met Talks Energie Transitie (TET) Amsterdam rollen we gezamenlijk een programma uit. Met demo-projecten, kennis delen, inspiratie, innovatie en lef. Door eigen business cases in te brengen, waarvan we de kansen, uitdagingen en belemmeringen met elkaar delen. Zo brengen we projecten samen verder. Bovendien willen we nieuwe projecten opstarten. Ook voor deze bijeenkomst hebben wij weer een selectief gezelschap geselecteerd. U bent van harte uitgenodigd.

Meer weten?
Wilt u meer weten wat ORAM doet op dit thema of bent u benieuwd of ORAM iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur energietransitie Giulietta Cohen.

Bekijk onze video over onze visie op Energietransitie.

Energietransitie

Energietransitie

ORAM is een voorstander van energietransitie. We zijn daarbij realistisch.  Lees meer

Milieu & Regelgeving

Milieu & Regelgeving

ORAM vindt dat schadelijke emissies, hinder en milieubelasting zoveel mogelijk moet worden voorkomen.  Lees meer

Duurzaamheid en circulaire economie

Duurzaamheid en circulaire economie

Ook onze leden barsten van de duurzame initatieven. Lees meer