go to top

‘Wij doen alleen geen zaken op Antarctica’

3 Februari 2014

Internationaal zakendoen. Voor Nederlandse ondernemers is het vaak een logische volgende stap van succesvolle zaken in eigen land. Maar hoe gaat dat en waar loop je tegenaan? Dat was het thema van de bijeenkomst de Financiële Club Amsterdam, een co-productie van Deloitte, AKD Advocaten en ORAM.

Financiele Club Amsterdam (2)

Garantie tegen onheil
Gastheer Mathijs Bouman (journalist en econoom) besprak met drie gasten het thema vanuit hun eigen ervaring en invalshoek. AKD-advocaat Roeland Bertrams, ging in op ‘bank garantuees in international trade’, waarvoor hij een handboek heeft geschreven. Zo blijken deze garanties een veelgebruikte oplossing te zijn bij projecten waarbij je risico loopt op een slechte levering of helemaal geen levering van het product. Een voorbeeld hiervan wat we allemaal kennen, bleken de bankgaranties van de NS te zijn die ze hadden lopen bij Ansaldo Breda voor het leveren van de Fyra-treinen. Gelukkig wel een bankgarantie dus!

Blijf jezelf
Pieter Bas Bredius, COO van Ter Haak Group, een overslagbedrijf in de Amsterdamse haven, heeft veel buitenlandervaring. Zo werkte hij bijvoorbeeld jaren in China en Japan. Zijn belangrijkste tip voor internationaal zakendoen? Blijf dichtbij jezelf.

Houd je eigen cultuur als basis en heb respect voor de cultuur van een ander. Als je dan een fout maakt, vinden mensen het helemaal niet zo erg, omdat ze merken dat je je best doet hen te begrijpen. ‘Maar je hoeft zeker niet in alles mee te gaan’, vertelde Pieter Bas. ‘Zo zijn Russen gewend om hun eten direct op te eten als het voor hun neus wordt neergezet. Ook als iemand anders nog niks heeft. Dan kun je daarin meegaan, maar je kunt ook beslissen om dan juist wel even te wachten. Omdat dit hoort in jouw cultuur.’

Business bij de buren
Mathijs Bouman vroeg zich vervolgens af of we eigenlijk wel meetellen op wereldniveau. De export is groot, maar dit blijkt vooral naar de buren te zijn. De reacties zijn wisselend. Over het algemeen zie vaak wel veel grote Nederlandse communities in het buitenland tegenover maar weinig van andere landen.

‘Daarbij is het ook niet perse zo dat dicht bij de cultuurverschillen minder groot zijn’, vertelt de derde tafelgast Maarten Bremer van Intercultural Professionals van het Instituut voor de Tropen. ‘Zo zijn de verschillen met Belgen misschien wel enorm, maar kunnen we met Duitsers heel goed. Cultuur verander je ook niet zomaar. Sommige dingen als ‘eerlijk duurt het langst’ zitten zo ingebakken, dat krijg je er echt niet uit’, aldus Maarten Bremer.

Dicht bij onszelf blijven dan maar, daar komen we waarschijnlijk nog het verst mee over de grens.
Frijkje Bakker