go to top

Richard Kropman nieuwe veiligheidsmanager RPCAA

24 mei 2016

Het Regionaal Platform Criminaliteit Beheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA) heeft een nieuwe veiligheidsmanager. Op 1 mei heeft Richard Kropman deze functie overgenomen van Peter Hammecher.

Abp RpcaaIn het RPCAA werken partijen als het georganiseerde bedrijfsleven, politie, de gemeente Amsterdam (EZ en OOV) en de Amstelland gemeenten samen om veiligheid als onderdeel van een goed ondernemersklimaat te borgen. De veiligheidsmanager fungeert als een soort aanjager van actie. ORAM is binnen het RPCAA één van de vertegenwoordigers van het georganiseerde bedrijfsleven. Het ondersteunt de strategie om een goed ondernemersklimaat te bewerkstelligen door ondernemers bewust te maken van de kans om slachtoffer te worden van criminaliteit en hen aan te sporen om daartoe maatregelen te nemen. De publiek- private partners in het RPCAA signaleren de behoefte om bepaalde vormen van criminaliteit tegen te gaan. Vervolgens ontwikkelen ze maatregelen om dat te voorkomen en rollen die acties uit. Zo is op initiatief van ORAM onlangs een convenant voor een Keurmerk veilig Ondernemen (KVO) voor Amstel Business Park ondertekend.