go to top

Keurmerk Veilig Ondernemen

Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) is een certificaat (KIWA) uitgereikt aan een bedrijventerrein dat op gestructureerde manier werk maakt van veiligheid. Het betreft een publiek-private samenwerking (bedrijven, beheerder, politie en brandweer). Op basis van een gezamenlijke analyse van de veiligheidssituatie wordt een plan van aanpak opgesteld en uitgevoerd. Het plan wordt regelmatig geactualiseerd. ORAM is de stuwende kracht achter KVO’s op diverse bedrijventerreinen in de regio (Rieker Business Park, Zuidas, Amstel Business Park, Schiphol Oude Meer).

Kvo