go to top

Industriekring in de verf

15 april 2015

ORAM Industriekring, het netwerk voor het delen van best practices in industriële veiligheid, is inmiddels alweer aan zijn 8e seizoen toe. Tijd voor een nieuwe formule. Dit jaar behandelen we in de workshops niet één maar drie thema’s; kennis, kunde en innovatie. De eerste workshop ‘nieuwe stijl’ vond plaats bij PPG Coatings in Westpoort.

Foto Bij IndustriekringNummer 2 wereldwijd
De geschiedenis van gastheer PPG gaat terug tot de 18e eeuw, toen in de Zaan - het oudste industriegebied ter wereld - werd gestart met de productie van verven en lakken. Tegenwoordig is PPG ’s werelds tweede producent van coatings, verven en lakken en onder meer bekend van de merken Sigma, Histor en Rambo. Twee oud medewerkers van PPG gaven de deelnemers een geanimeerde rondleiding door de state-of-the art productiefaciliteiten, de nagenoeg volledig geautomatiseerde distributie en het bezoekers- en trainingscentrum. 

Taal essentieel in veiligheid
Na de lunch volgde een gevarieerd programma rond drie onderwerpen. Viola van Guldener en Niek Steijger (TNO) deden onderzoek naar de rol van taal en cultuur in het begrijpen van veiligheidsregels en (werk)instructies. Uit analyses blijkt dat miscommunicatie doorslaggevend is in minimaal twintig procent van alle veiligheidsincidenten. Niet alleen door meertaligheid, maar ook doordat het taalniveau niet aansluit bij de ‘ontvanger’. Laaggeletterdheid is een groot en onderschat probleem. In hun presentatie gingen Viola en Niek in op hoe je taalproblemen vroegtijdig signaleert en meeneemt in de voorbereiding en uitvoering van het werk.

Sturen op veiligheidscultuur
De Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie) stemt zijn toezicht meer en meer af op de veiligheidscultuur van bedrijven. Alweer 5 jaar geleden gaf Menno Meems hierover een presentatie bij Industriekring. Sindsdien is het onderwerp niet van de agenda geweest. Davey Verbeek (afstuderend HVK) en Laurens Kruijt (Alfabeeld) brachten de actuele stand van zaken in beeld. Duidelijk werd dat het sturen op veiligheidscultuur nog altijd in de kinderschoenen staat en zowel kansen als risico’s met zich meebrengt.

Innovatie
Als derde spreker praatte Suzanne Brussaard (Secure Logistics) de deelnemers bij over het Digitale Safety Passport. Richting contractors speelt het veiligheidspaspoort een cruciale rol in de werkuitgifte. Meestal is dat nu nog ‘papieren’ proces, waarbij iedere opdrachtgever weer zijn eigen weg volgt.  Dat is arbeidsintensief, bureaucratisch, belastend en gevoelig voor fouten, zowel voor de opdrachtgever, de contractor als zijn medewerker. Een proces dat schreeuwt om uniformering en digitalisering! Suzanne Brussaard (Secure Logistics) nam de deelnemers mee in de laatste ontwikkelingen op dit gebied en liet zien wat er inmiddels allemaal mogelijk is.

De volgende bijeenkomst van ORAM Industriekring vindt plaats op dinsdag 26 mei.

TwitterTwitter

Wij tellen af! Nog 18 dagen, 23 uur en 17 minuten, dan vindt de ORAM Zomerborrel 2019 plaats bij Nemo. Mis het niet… https://t.co/FmJmYjzVBc