go to top

Gezamenlijke aanpak verbetering veiligheid Amstel Business Park

15 januari 2014

Om goed te kunnen ondernemen is een veilige werklocatie heel belangrijk. Daarom hebben wij het initiatief genomen om samen met ondernemers, gemeente Amsterdam, gemeente Ouder-Amstel, politie en brandweer het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te behalen voor het Amstel Business Park (Amsterdam-Oost).

Kvo

Keurmerk Veilig Ondernemen
Het Keurmerk Veilig Ondernemen is een bewijs dat ondernemers, politie, brandweer en gemeenten samenwerken aan de veiligheid van een bedrijventerrein. Samen beoordelen zij hoe (on)veilig het is in hun gebied en spreken zij af wat zij aan de onveiligheid kunnen doen.

Bij het KVO gaat het onder meer om maatregelen tegen inbraak, diefstal, vandalisme en overvallen. Maar ook bereikbaarheid, verkeersveiligheid en beheer van de openbare ruimte komen aan de orde.

Hoe (on)veilig is Amstel Business Park?
Onlangs hebben we de ondernemers op Amstel Business Park benaderd voor een enquête over de veiligheid op het bedrijventerrein. De resultaten van de enquête worden gebruikt om met elkaar afspraken te maken over de maatregelen en verantwoordelijkheden.

Ondernemer op Amstel Business Park? Vul hier de enquête in.
Koos Weits