go to top

Gezamenlijke aanpak veiligheid Rieker Business Park

9 september 2014

Voor het Rieker Business Park hebben stadsdeel Nieuw-West, ondernemersvereniging ORAM, politie,  brandweer en MKB de intentieverklaring getekend voor het behalen van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO). In gebieden met een KVO werken ondernemers, gemeente, politie en brandweer samen om een schoon, heel en veilige omgeving te creëren en te behouden.

Kvo Rbp

Rieker Business Park nog veiliger
Het Rieker Business Park is alles behalve een onveilig gebied. Dat blijkt ook wel uit de cijfers van de politie. Toch vinden ondernemers het van belang goede afspraken te maken met de overheid en hulpdiensten mochten er zich calamiteiten voordoen. ORAM organiseert al twee keer per jaar een beheergroep met facilitair managers van bedrijven en de beheerders van het stadsdeel om de kwaliteit van de openbare ruimte te bespreken. Hier komt nu met het KVO ook het aspect veiligheid bij.

Op naar de eerste ster
In het KVO wordt het Rieker Business Park eerst geschouwd en onder de ondernemers wordt een enquête gehouden. Aan de hand van de uitkomsten maken de deelnemende partijen afspraken over de maatregelen en verantwoordelijkheden. Met het convenant bekrachtigen we deze samenwerking officieel. Certificering met de eerste ster van het Keurmerk vindt plaats na een positieve uitkomst van een extern onderzoek.
Koos Weits