go to top

Gezamenlijke Brandweer Amsterdam (GBA)

De komst van een nieuwe industriële brandweerpost in het Westelijk Havengebied van Amsterdam is een feit. Het is een publiekprivate samenwerking van 3 partijen: de Veiligheidsregio Amsterdam Amstelland, Port of Amsterdam en private partijen (bedrijven) uit de haven. Doel is om te komen tot een structureel hoger niveau van calamiteitbestrijding in de Amsterdamse havens.

Gba
De brandweerkazerne zal centraal in het havengebied gelegen zijn (Galwin) en biedt naast reguliere publieke brandweerzorg een specialistische brandweerzorg aan de leden (bedrijven). Afhankelijk van het aantal brandscenario’s wordt van een deelnemend bedrijf een bijdrage gevraagd in ruil waarvoor een kazerne wordt ingericht met een 24 uursbezetting, een volledig opgeleide ploeg op het gebied van industriële brandbestrijding, scheepsbranden, redding op hoogte en diepte,  een basisblusvoertuig en een industrieel voertuig.

De komst van de GBA is de eerste stap in het intiatief voor een Veiligheidscentrum. Op termijn zal het programma zich verbreden naar andere veiligheidsonderwerpen. ORAM vertegenwoordigt in deze publiek-private samenwerking het belang van het bedrijfsleven.

Kijk op www.gbamsterdam.nl of neem contact op met onze adviseur veiligheid Giulietta Cohen