go to top

Veiligheid

ORAM zet zich in voor veilig werken. Voor een veilige werkomgeving en een veilige werkplek. Die veiligheid maak je gezamenlijk. Zo zijn we op dit moment actief in twee publiek-private samenwerkingen:

Regionaal Platform Criminaliteitsbeheersing Amsterdam Amstelland (RPCAA)
In het RPCAA werken overheid, bedrijfsleven, openbaar ministerie en politie samen aan de bestrijding van criminaliteit tegen ondernemers. ORAM brengt thema’s in als transportcriminaliteit, cybersecurity en slim cameratoezicht op bedrijventerreinen.

Veiligheidshuis (in oprichting)
Het Veiligheidshuis is een initiatief om te komen tot een structureel hoger niveau van calamiteitbestrijding in de Amsterdamse havens. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Amsterdam, de Veiligheidsregio en ORAM. In eerste instantie richt het Veiligheidshuis zich op brandpreventie en –bestrijding. Op termijn zal het programma zich verbreden naar andere veiligheidsonderwerpen. ORAM vertegenwoordigt in deze publiek-private samenwerking het belang van het bedrijfsleven.

Neem dan contact op met de accountmanager op dit thema Rein Aarts