go to top

Veiligheid

ORAM zet zich in voor veilig werken. Voor een veilige werkomgeving en een veilige werkplek. Die veiligheid maak je gezamenlijk. Zo zijn we op dit moment actief in twee publiek-private samenwerkingen:

Platform Veilig Ondernemen (PVO)
In het PVO werken overheid, bedrijfsleven, openbaar ministerie en politie samen aan de bestrijding van criminaliteit tegen ondernemers. ORAM brengt thema’s in als transportcriminaliteit, cybersecurity en slim cameratoezicht op bedrijventerreinen.

Veiligheidshuis (in oprichting)
Het Veiligheidshuis is een initiatief om te komen tot een structureel hoger niveau van calamiteitbestrijding in de Amsterdamse havens. Het Veiligheidshuis is een samenwerkingsverband tussen Havenbedrijf Amsterdam, de Veiligheidsregio en ORAM. In eerste instantie richt het Veiligheidshuis zich op brandpreventie en –bestrijding. Op termijn zal het programma zich verbreden naar andere veiligheidsonderwerpen. ORAM vertegenwoordigt in deze publiek-private samenwerking het belang van het bedrijfsleven.

Meer weten?
Wilt u meer weten wat ORAM doet op dit thema of bent u benieuwd of ORAM iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze adviseur veiligheid Giulietta Cohen.

Industriekring

Industriekring

De Industriekring is platform voor het delen van best practices op hetgebied van veilig werken in de industrie. Lees meer