go to top

Voorbarig voorkeursbesluit Sprong over het IJ

26 juni 2017

Afgelopen donderdag 13 juni nam het College van B&W een besluit vóór de Javabrug. ‘Een dergelijk besluit vóórdat duidelijk is wat de effecten zijn van een beter veersysteem en het opengaan van de Noord/Zuidlijn, is voorbarig’, zegt ORAM-directeur Kees Noorman in een reactie. ‘Juist een omvangrijk en complex project als deze vraagt om zorgvuldig en gedegen onderzoek, zo leert ook de aanleg van de Noord/Zuidlijn. Een brug moet geen doel op zich zijn’, aldus Noorman.

Ij Zonder BruggenZo wordt een Java-tunnel niet verder onderzocht door het College. Ook de optie voor een meer oostelijk gelegen brug is al in een vroeg stadium afgeschreven. De vraag rijst waarom; een gedegen onderbouwing hiervoor ontbreekt.

Integrale visie
Bovendien zou een IJ-oeververbinding moeten voortkomen uit een integrale mobiliteitsvisie voor de hele regio. Aan zo een visie ontbreekt het nu in Amsterdam. ‘Wij pleiten al langer voor een integrale mobiliteitsvisie. Nu lijkt de Javabrug vooral de uitkomst van de bestuurlijke wens voor een brug over het IJ’, aldus Noorman.

Vervolg 
Op 12 juli bespreekt de raadscommissie Ruimtelijke Ordening het dossier. Wij zullen inspreken en nogmaals het belang van een zorgvuldig proces, een integrale visie en het onderzoeken van andere verbindingen benadrukken. Op 19 juli neemt de gemeenteraad een definitief besluit. 

Informatie