go to top

Reactie ORAM op Collegebesluit voor een brug over het IJ

11 januari 2016

Het College van B&W van Amsterdam heeft een besluit genomen over de IJ-oeververbindingen.

Ij Zonder BruggenEr is gekozen voor een combinatie van maatregelen: intensiveren van de veerverbindingen, het realiseren van een brugverbinding ter hoogte van het Java-eiland en het onderzoeken van de mogelijkheid tot het bouwen van metrostation Sixhaven. ORAM heeft de indruk dat het proces van besluitvorming door het College zorgvuldig is geweest waarbij alle belangen zijn meegewogen. Het genomen voorkeursbesluit is daarom een goed uitgangspunt om enerzijds te komen tot een korte termijnoplossing die recht doet aan de urgentie van het probleem en anderzijds een duurzame en veilige IJ-oeververbinding biedt voor de lange termijn.   

ORAM is verheugd dat het College kiest voor intensivering van de veerverbindingen. ‘Wij pleiten al langer voor optimalisering en uitbreiding van de veerverbindingen op korte termijn. Goed dat het College deze lijn nu volgt,’ aldus ORAM-directeur Kees Noorman.

We vinden het ook positief dat het College het IJ als zeer belangrijke transportader voor het scheepvaartverkeer erkent en daar ook rekening mee zal houden bij de bouw van een brug. De Amsterdamse haven is van grote economische waarde voor de stad.

Het College heeft besloten om besluitvorming rond de aanleg van metrostation Sixhaven uit te stellen tot 2020. Wij vinden echter dat dit onderzoek direct in gang moet worden gezet. We zien geen reden om de besluitvorming hierover uit te stellen tot 2020.

ORAM zal ook in het vervolgproces alert zijn op de zorgvuldigheid van de besluit- en planvorming. We gaan ervan uit dat Gemeente Amsterdam ook in het aankomende traject om te komen tot de definitieve beslissing en het ontwerp van de brug in overleg zal treden met betrokken partijen en hun belangen grondig zal meenemen en afwegen.

Lees hier het bericht van het College.

Lees hier een overzicht van de ontwikkelingen rond de IJ-sprong.