go to top

ORAM adviseert over Sprong over het IJ

7 maart 2017

ORAM is door de gemeente Amsterdam gevraagd om een advies over het Voorkeursbesluit Sprong over het IJ.
 
Ij Zonder Bruggen
In ons advies geven wij de gemeente de volgende punten mee:

  • Inzet op korte termijn op het optimaliseren van de veerverbindingen
  • Een versnelde aanleg van metrostation Sixhaven.
  • Een eventuele aanleg van vaste oeververbindingen moet pas volgen na een uitgebreide evaluatie en effectenstudie van het geoptimaliseerde verensysteem en metrostation Sixhaven.
  • Opnieuw een plek in het vervolgonderzoek voor de Javatunnel. Het is onvoldoende onderbouwd waarom deze in het Voorgenomen Voorkeursbesluit is afgevallen.
  • Het onderzoeken van een meer oostelijke verbinding, waar een combinatie van langzaam verkeer en OV mogelijk is. Dit zou de bereikbaarheid in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ten goede kunnen komen.
  • Het aanstellen van een supervisor. Deze supervisor moet een integrale visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam-Noord opstellen, om een ruimtelijke versnippering te voorkomen zoals nu dreigt te gebeuren.


Over ORAM en de Sprong over het IJ

Sinds het Principebesluit in december 2015 is ORAM nauw betrokken bij de Sprong over het IJ. ORAM heeft vanaf het begin aandacht gevraagd voor gedegen onderzoek en een zorgvuldig proces, waarin ook de nautische belangen een plek krijgen. Daarnaast heeft ORAM zich voortdurend uitgesproken voor een duurzame oeververbinding die ook de komende decennia past in de mobiliteitsvisie van de MRA.
 
Lees hier meer over de Sprong over het IJ
Voor meer informatie: Jurriaan van den Eijkhof