go to top

Omgevingswet

Het omgevingsrecht gaat op volledig op de schop. De nieuwe Omgevingswet, die 26 wetten vervangt die over de fysieke leefomgeving gaan, moet zorgen voor minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving, een grotere keuzevrijheid voor ondernemers en kortere procedures.

Omgevingswet 3
Gebiedsgericht 

Belangrijke veranderingen zijn onder andere de nadruk op snellere procedures, meer ruimte voor duurzame ontwikkeling en ruimte voor regionale verschillen.

Een gebiedsgerichte aanpak staat centraal. Er zullen daardoor minder vergunningen nodig zijn, maar er komt wel een aantal besluiten met algemene regels aan, die de vrijheid van de bedrijven bepalen. De Algemene Maatregelen van Bestuur, afgekort AMvB’s: het Omgevingsbesluit, het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en het Besluit bouwwerken leefomgeving. 

 Doel van deze wetgevingsoperatie:
 

  • Het vergroten van de inzichtelijkheid, de voorspelbaarheid en het gebruiksgemak van het omgevingsrecht;
  • Het bewerkstelligen van een samenhangende benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving;
  • Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte door een actieve en flexibele aanpak mogelijk te maken voor het bereiken van doelen voor de fysieke leefomgeving;
  • Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over projecten in de fysieke leefomgeving.

Naar verwachting gaat de nieuwe wet in 2019 in. ORAM volgt het proces nauwgezet en maakt inzichtelijk wat de veranderingen voor de bedrijven kunnen betekenen.

Voor meer achtergrondinformatie, raadpleeg de website van het ministerie: http://www.omgevingswetportaal.nl/

Lees meer over Omgevingswet: