go to top

Column: Koers 2025 – Wonen en werken horen geen tegenstelling te zijn

20 juni 2016

Via het programma ‘Koers 2025’ wil Gemeente Amsterdam de komende tien jaar 50.000 nieuwe woningen realiseren. Voor een groot deel op bedrijventerreinen. Afgelopen woensdag behandelde de Gemeenteraad het plan. Hier de mening van ORAM.

Resized ReinAmsterdam bouwt
Amsterdam maakt opnieuw een periode van groei door. Veel mensen willen wonen in de stad. Als nieuwkomer of doorstromer. Er is grote behoefte aan nieuwe woonruimte. In het Programma ‘Koers 2025’ wordt een inventarisatie gemaakt van locaties waar die woningen, zo’n 50.000 in totaal, gerealiseerd kunnen worden. Op de Noordelijke IJ-oevers, het Amstel Business Park, Sloterdijk, Schinkel en het Rieker Business Park. Zonder uitzondering bedrijventerreinen. Maar ook de volkstuinen zijn inmiddels niet meer heilig.

Oogkleppen
Amsterdam kiest daarmee ‘de makkelijke weg’. Nou is daar in principe niks mis mee. Maar wel als je die weg bewandelt met oogkleppen op. Die 50.000 woningen zijn het grote doel, de rest moet wijken. Wat ontbreekt is een gedegen stedenbouwkundige visie, waarin wonen niet het primaat heeft, maar gelijkwaardig is aan andere stedelijke functies, zoals werken, winkelen, leren en recreëren. Alleen via zo’n afgewogen benadering krijg je een stedelijke structuur die in balans is.

Regionale visie dringend gewenst
In de plannen wordt gesproken over ‘het realiseren van gemengde woon-werk milieus’? De bedrijvigheid weer terug de stad in. Dat klinkt mooi. Maar met name bedrijven met een hogere milieu-categorie vallen nauwelijks in te passen in een woonomgeving. Ze voorzien ondertussen wel in werkgelegen­heid en diensten waar we allemaal gebruik van maken. Als er voor die bedrijven binnen Amsterdam geen ruimte meer is, waar moeten ze dan heen? Ook in buurgemeenten als Zaanstad worden woningbouwplannen ontwikkeld die leiden tot verdringing. Er is dringend behoefte aan een regionale visie op bedrijvigheid. Er moet een einde komen aan de gemeentelijke verkokering.

Alternatieven voorhanden
De transformatie van bedrijfs- naar woonbestemming is van alle tijden. Grote delen van onze binnenstad zijn zo ontstaan. Maar misschien zijn er ook alternatieven voor het steeds verder marginaliseren van onze bedrijventerreinen.

Enkele jaren terug liet ORAM Stedenbouw­kundig bureau Must onderzoek doen naar de mogelijkheden van verdichting; het toevoegen van woningen binnen de bestaande stedelijke structuur. Amsterdam kent in vergelijking met andere Europese metropolen een erg lage woningdichtheid. Het onderzoek wees uit dat die 50.000 woningen ook via verdichting kunnen worden toegevoegd. Op plekken in de stad waar infrastructuur en voorzieningen al aanwezig zijn. Op plekken waar mensen liever wonen dan in een nieuwbouwwijk in de stadsperiferie.

Wonen en werken horen geen tegenstelling te zijn, maar elkaar aan te vullen en te versterken. Laat dat de uitdaging zijn.

Klik hier voor het rapport van Must.
Rein Aarts