go to top

ORAM standpunt Ontwikkelstrategie Haven-Stad

24 november 2017

Het college van B&W heeft op 21 november ingestemd met de Ontwikkelstrategie Haven-Stad. Haven-Stad is een ambitieus plan om 40.000-70.000 woningen toe te voegen in en rondom de haven. Gebieden als NDSM, Coen- en Vlothaven en de Sloterdijken moeten transformeren tot een hoogstedelijke omgeving. In het Financieel Dagblad heeft ORAM zich vandaag kritisch over de Ontwikkelstrategie uitgelaten.

Haven Stad.jpgInvesteringsonzekerheid
De beoogde transformatie kan niet tot stand komen zonder het uit- of verplaatsen van bedrijven.ORAM heeft aangegeven dat het ontbreekt aan een duidelijke visie hierop en in het algemeen op de toekomst van het havenindustrieel complex. Het grootschalige plan is nu eenzijdig geformuleerd vanuit de woningbouwopgave. Er moet worden voorkomen dat de woningbouw de Amsterdamse haven op slot zal zetten. Eerder al heeft ORAM in haar advies aan het college gewezen op investeringsonzekerheid die de Ontwikkelstrategie creëert voor de bedrijven (lees hier).

Vervolg
De Ontwikkelstrategie kent een lange fasering en het is zaak dat alle belangen geborgd worden bij de verdere uitwerking. Wij blijven dan ook met de gemeente Amsterdam in gesprek om te komen tot oplossingen voor het behoud van bedrijvigheid in de haven om zo de Ontwikkelstrategie Haven-Stad goed in te passen met aandacht voor de Amsterdamse haven.

Voor vragen neem contact op met: Jurriaan van den Eijkhof