go to top

Haven-Stad

De gemeente is van plan om 40.000-70.000 woningen toe te voegen in en rondom de haven. Gebieden als NDSM, Coen- en Vlothaven en de Sloterdijken moeten transformeren tot een hoogstedelijke omgeving. Deze ambitieuze plannen kunnen echter niet tot stand komen zonder het uitplaatsen van bedrijven. Wij pleiten bij de gemeente voor een visie op de (her)huisvesting van deze bedrijven.

Foto Havenstad2Investeringsonzekerheid
De Ontwikkelstrategie Haven-Stad creëert investeringsonzekerheid voor de bedrijven. Dit is niet in lijn met het Convenant Houthaven-NDSM uit 2009 en ook niet met het coalitieakkoord van het College van B&W.

Bij zulke plannen is een visie op de (her)huisvesting van bedrijven nodig. Een visie over de stadsgrenzen heen, in de Metropoolregio Amsterdam. Wanneer de bedrijvigheid elders in de MRA een plek kan krijgen, hoeft de economische bedrijvigheid niet ‘weg te lekken’.

ORAM wijst hierop in haar advies aan de gemeente. Tijdens de inspraak in de raadscommissie ruimtelijke ordening op 20 september jl. heeft ORAM dit nogmaals benadrukt. Vorig jaar had ORAM in haar zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detail niveau MER Haven-Stad ook al gewezen op het respecteren van de bestaande bedrijvigheid.

Wij blijven in gesprek en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Over ORAM
ORAM zet zich in voor een goed ondernemersklimaat in de regio Amsterdam. Bedrijven moeten de ruimte krijgen te ondernemen en in een vroeg stadium betrokken worden bij plannen. Lees meer over wat ORAM voor u kan betekenen. Lees meer over de inzet van ORAM op ruimtelijke plannen. 

ORAM bestaat 100 jaar en heeft de stad een toekomstvisie van ondernemend Amsterdam cadeau gedaan. Lees meer.

 

Lees meer over Haven-Stad