go to top

Ruimte voor werk

Ruimte voor economie en ondernemen in regio Amsterdam
Een groeiende stad heeft ruimte nodig. Ruimte voor wonen, recreëren én werken. Deze drie basisfuncties kunnen niet zonder elkaar. Maar in Amsterdam gaat de enorme groei ten koste van ruimte voor ondernemen.

Wonen verdringt werken
Dat kan niet vinden wij. Want ondernemen is economie, is werkgelegenheid. Daarom pleit ORAM voor samenhangende ruimtelijke plannen waarin wonen, werken en recreëren alle drie voldoende aandacht en ruimte krijgen in een vroeg stadium. En dat moet over de gemeentegrenzen heen; het is nu te veel een Amsterdamse aangelegenheid, terwijl de oplossingen voor groei buiten Amsterdam liggen.

Groeiende stad vraagt om extra ruimte
Bovendien is er te weinig aandacht voor de ruimte die nodig is om de stad leefbaar te houden. Woningbouw neemt de fysieke ruimte steeds meer in. Daardoor hebben we juist méér in plaats van minder ruimte nodig om de stad leefbaar te houden. Ruimte om de groeiende stad te faciliteren bij afvalwerking, circulaire economie en bouw- en stadslogistiek.

Het havengebied biedt hier ruimte voor. Daarom moeten we zuinig zijn op de plekken in de MRA waar de milieuruimte aanwezig is die nodig is om de stad leefbaar te houden, want dergelijke ruimte laat zich niet zo makkelijk verplaatsen.

Rol ORAM
Uit bovenstaande blijkt: de schaarse ruimte in de metropool Amsterdam zorgt voor een complexe situatie. Het is niet makkelijk wonen, werken en recreëren goed in te passen in de beschikbare ruimte. Daarbij is de huidige planvorming te traditioneel. Die past niet meer bij de huidige situatie. Wij denken dat die alleen kan worden opgelost met nieuwe innovatieve samenwerkingsvormen. En ondernemend Amsterdam is innovatief. Daar maken we gebruik van in het platform De Ondernemende Stad. Een platform waarin het Amsterdamse bedrijfsleven meehelpt oplossingen te vinden voor de complexe ruimtevragen van de metropool.

Kortom: wij maken ons sterk voor ruimte voor ondernemen met concrete voorstellen. Wij zetten daarbij in op een diverse economie. Want een diverse economie is een sterke economie. Evenwichtig gebruik van de ruimte zorgt voor een stad in balans, een leefbare stad met ruimte voor groei én bloei. Doet u mee?

Wilt u meer weten wat ORAM doet op dit thema of bent u benieuwd of ORAM iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze accountmanager Jurriaan van den Eijkhof.

Sprong over het IJ

Sprong over het IJ

ORAM pleit voor een duurzame en veilige oeververbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ. Lees meer

Zuidas

Zuidas

Zuidas is een hoogwaardig stedelijk gebied, waar werken en wonen steeds verder integreren.  Lees meer

Hembrugterrein

Hembrugterrein

ORAM pleit voor een gebiedsontwikkeling waarin de belangen van de Amsterdamse havenbedrijven constructief worden meegenomen. Lees meer

Haven-Stad

Haven-Stad

ORAM zet zich in voor een goede balans tussen haven en stad, tussen ondernemen en wonen.      Lees meer

Omgevingswet

Omgevingswet

ORAM maakt zich sterk voor een goede en inzichtelijke implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Lees meer

Milieuruimte

Milieuruimte

ORAM informeert bedrijven over de complexe en veelomvattende milieuwetgeving.  Lees meer

TwitterTwitter

RT @KeesNoorman: De lente!!! https://t.co/jAVPn6z20l