go to top

Ruimte voor werk voor alle Amsterdammers

Wonen niet ten koste van werk
Wij zien dat er een grote behoefte is aan woningen in Amsterdam. Dat is ook in het belang van bedrijven. Hun medewerkers moeten immers in de buurt van hun werk kunnen wonen. Tegelijkertijd moeten we voorkomen dat de grote groei ten koste gaat van ruimte voor werk. 

Thema Ruimte (1)Uit onderzoek dat wij hebben laten doen, blijkt dat boven 20-25% van de bedrijventerreinen in de stad een plannenwolk hangt. En dat terwijl er in Amsterdam zo veel behoefte is aan plekken om te werken. Of het nu gaat om kantoorbanen, productiewerk of dienstverlening.

Onze stelling is: Amsterdammers moeten niet alleen kunnen wonen in hun stad, maar er ook kunnen werken. We willen een inclusieve stad zijn, waar werk is voor praktisch opgeleiden en vakmensen.

Productie neemt meer ruimte in dan diensten
Het onderzoek maakt ook zichtbaar dat bij plannen er gerekend wordt met een ruimtenorm voor arbeidsplaatsen van 30m2. Een norm die vooral van toepassing is op de dienstensector, zoals advocatenkantoren en architectenbureaus. Echter voor productiewerk, zoals, afvalverwerking en voedselproductie, heb je eerder 250 m2 per arbeidsplaats nodig. Daar is nu in de huidige plannen geen ruimte voor. Ruimte die nodig is om de functies van een groeiende stad te faciliteren. Bijvoorbeeld voor de energietransitie, zoals de opslag van waterstof, of voor de circulaire economie, zoals de verwerking van stadsafval. 

Schaalsprong nodig naar Metropool
Amsterdam kan binnen zijn gemeentegrenzen op geen enkele manier de uitdagingen van de toekomst aan. Een schaalsprong is nodig naar metropoolniveau. Door niet alles op te lossen binnen de gemeentegrenzen, maar de scope te verleggen naar het gehele aaneengesloten stedelijk gebied ontstaat ruimte om wonen en werken naast elkaar te laten bestaan.

Participatieplatform bedrijfsleven
Daarbij past de huidige, traditionele planvorming niet meer bij de complexe ruimtelijke opgaven van vandaag. Het is nodig om bij ruimtelijke plannen al in een vroegtijdig stadium alle belanghebbenden te betrekken. Dat doen wij met het participatieplatform ‘De werkende stad’. Het platform biedt deskundigheid en fungeert als inhoudelijk gesprekspartner namens bedrijven voor de gemeente. Resultaat is dat plannen beter worden en op draagvlak en vertrouwen kunnen rekenen van bedrijven waardoor projecten sneller worden gerealiseerd.

Wij zetten in op een diverse economie. Want een diverse economie is een sterke economie. Een economie die zo bijdraagt aan een krachtige, inclusieve Metropool. Doet u mee?

Meer weten? 
Wilt u meer weten wat ORAM doet op dit thema of bent u benieuwd of ORAM iets voor u kan betekenen? Neem dan contact op met onze accountmanager Jurriaan van den Eijkhof.

Sprong over het IJ

Sprong over het IJ

ORAM pleit voor een duurzame en veilige oeververbinding die rekening houdt met de unieke situatie van het IJ. Lees meer

Zuidas

Zuidas

Zuidas is een hoogwaardig stedelijk gebied, waar werken en wonen steeds verder integreren.  Lees meer

Hembrugterrein

Hembrugterrein

ORAM pleit voor een gebiedsontwikkeling waarin de belangen van de Amsterdamse havenbedrijven constructief worden meegenomen. Lees meer

Haven-Stad

Haven-Stad

ORAM zet zich in voor een goede balans tussen haven en stad, tussen ondernemen en wonen.      Lees meer

Omgevingswet

Omgevingswet

ORAM maakt zich sterk voor een goede en inzichtelijke implementatie van de nieuwe Omgevingswet. Lees meer

Milieuruimte

Milieuruimte

ORAM informeert bedrijven over de complexe en veelomvattende milieuwetgeving.  Lees meer

TwitterTwitter

ORAM is het grootste netwerk van bedrijven in regio Amsterdam. Onze leden zijn een mooie afspiegeling van onderneme… https://t.co/vKGdQvqzdl