go to top

Haventarieven Amsterdam stijgen met 0,45% in 2017

20 december 2016

Havenbedrijf Amsterdam heeft met instemming van havenbranchevereniging ORAM besloten om de haventarieven voor 2017 met 0,45% te laten stijgen. Het is sinds 2013 gebruik dat het havenbedrijf de vertegenwoordigers van het havenbedrijfsleven betrekt bij de vaststelling van deze tarieven.

HavenBij het vaststellen van het indexgetal is sinds dit jaar een vaste rekenmethode gehanteerd. Deze methode  houdt naast de inflatie rekening met de ontwikkeling van de havengelden in de andere havens in de Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen (ARA) regio.

Kees Noorman, directeur van ORAM: ‘We zijn blij dat we een vaste systematiek hebben gekozen. Het geeft de havenbedrijven duidelijkheid over de wijze waarop de tarieven zijn berekend’.

Koen Overtoom, CEO Havenbedrijf Amsterdam: ‘De wijze van vaststellen van havengeld gaat in constructief overleg met de business. Draagvlak is heel belangrijk en is een van onze doelstellingen bij het verder ontwikkelen van de Amsterdamse haven en havenregio.’

Havengeld
Havengelden zijn een vergoeding voor het gebruik van de faciliteiten in een haven en worden toegerekend aan bezoekende schepen. Na erfpachtinkomsten is het de belangrijkste inkomstenbron van Havenbedrijf Amsterdam. De stijging van de Amsterdamse tarieven is in lijn met de ontwikkeling van de afgelopen jaren.

Lees meer over ORAM Havenbranchevereniging