go to top

Tarieven en heffingen schepen

“Voordat een schip de haven aandoet, is er al veel geregeld, betaald en gemeld. Op het moment dat een schip in de haven is aangekomen, kunnen de inspectiediensten (indien nodig) hun werk doen. Om de melddruk in de gaten te houden en het oponthoud van het logistieke proces te beperken, overlegt ORAM met relevante partijen.”

Haventarieven

Haventarieven

Elk jaar stelt het Havenbedrijf Amsterdam (HbA) de haventarieven vast. Zij zijn hierbij verplicht de markt te consulteren. ORAM is... Lees meer

Loodstarieven

Loodstarieven

Het Loodswezen consulteert het nautische bedrijfsleven over hun tariefvoorstel voor het jaar daarop. Het bedrijfsleven in het Amst... Lees meer