go to top

ORAM in actie tegen onrechtvaardige verhoging rioolheffing

13 februari 2017

Bedrijven in de knel
Onlangs besloot de Amsterdamse Gemeenteraad om de rioolheffing per 1 januari aan te passen. Sommige bedrijven zien een verhonderdvoudiging van hun heffing tegemoet! ORAM heeft, samen met een grote groep Amsterdamse bedrijven, ernstige bezwaren tegen de wijze waarop de nieuwe rioolheffing wordt ingevoerd.

Energietransitie Transitiecoalitie (1)Onzorgvuldig, onbehoorlijk
De stijging is het gevolg van een nieuwe heffingsgrondslag. Bedrijven gaan betalen naar rato van de hoeveelheid ingenomen water. ORAM is van mening dat de voorbereiding van de nieuwe heffing onzorgvuldig was. Een veel groter aantal bedrijven dan voorzien wordt getroffen. Veel van die bedrijven gebruiken water in hun productieproces. De hoeveelheid ingenomen water is dan veel groter dan de hoeveelheid die uiteindelijk in het riool belandt. Bovendien is er pas in het najaar van 2016 uiterst rudimentair over de geplande verhoging gecommuniceerd.

In gesprek
Namens de bedrijven wil ORAM graag met de Amsterdamse Gemeenteraad over de nieuwe heffing in gesprek. Een verzoek hiertoe is per brief aan de Gemeenteraad kenbaar gemaakt. Doel van het gesprek is te komen tot een toepassing van de heffing die recht doet aan de specifieke situatie waarin veel grootverbruikers zich bevinden.

Is de rioolheffing dit jaar voor u ook een pijnlijke verrassing? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: Rein Aarts