go to top

Rioolheffing

Met ingang van 1 januari 2017 hanteert Gemeente Amsterdam een nieuwe grondslag voor de berekening van de Rioolheffing. Met name voor grootverbruikers van water leidt dit tot zeer grote kostenstijgingen. Deze stijging is slecht gecommuniceerd en overvalt veel bedrijven. Bovendien is ORAM van mening dat de opgelegde heffing in veel gevallen onrechtvaardig is