go to top

Naleving en kennis van concurrentieregels

18 mei 2017

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft aan meer dan 3500 ondernemingen in en rond de Amsterdamse en Rotterdamse havens een brief gestuurd met de basisregels voor eerlijke concurrentie (bekijk de flyer over deze regels).

Haven (1)Tegelijkertijd biedt de ACM op de website een online ‘Karteltest Haven’ aan, zie www.acm.nl/havens. Ondernemers kunnen met deze test anoniem nagaan welke risico’s op overtreding van de concurrentieregels er voor hun onderneming kunnen zijn.
 
Onderzoek in de haven- en transportsector
ACM voert campagne omdat eerder onderzoek in de haven- en transportsector zou uitwijzen dat veel ondernemers de basisregels niet altijd goed kennen, zoals het verbod op afspraken over prijzen of het verdelen van klanten. Lees meer over het onderzoek.
 
ORAM is in overleg met ACM en het Havenbedrijf Amsterdam om te zien op welke wijze informatievoorziening aan bedrijven gewenst is.
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Anouk de Morree.

Lees wat ORAM nog meer doet aan regeldruk en toezicht voor ondernemers