go to top

Kennissessie Omgevingswet bij PPG Coatings

22 mei 2017

Het omgevingsrecht gaat volledig op de schop. Tijdens een kennissessie bij PPG Coatings informeerden de juristen van Greenberg Traurig en de specialisten van Antea Group de aanwezigen over de gevolgen voor de vergunningverlening.

Img 071Minder regels, meer kwaliteit
De nieuwe Omgevingswet, die 26 wetten vervangt die over de fysieke leefomgeving gaan, moet zorgen voor minder regels, meer kwaliteit voor de leefomgeving en een grotere keuzevrijheid voor ondernemers.  In 2019 moet de wet van kracht worden. Dit lijkt misschien ver weg. Maar tijdens de kennissessie werd duidelijk dat bedrijven eigenlijk nu al in actie moeten komen. 

Gevolgen voor bedrijven
Marijn Bodelier van Greenberg Traurig nam de aanwezigen mee in de ontstaansgeschiedenis, doelen en opbouw van de Omgevingswet. Duidelijk is dat er veel wezenlijke zaken zullen veranderen. De rechtszekerheid zal verminderen door een grotere mate van flexibiliteit – gemeenten mogen een deel van de normen en eisen die nu nog nationaal zijn vastgelegd naar eigen inzicht gaan invullen  en het ontbreken van een standaard overgangsrecht. 

Bijrijdersstoel
Provincies en Gemeenten zijn op dit moment bezig met het opstellen van zogenaamde Omgevingsvisies en Omgevingsplannen. Dit worden de toetsingskaders van de Omgevingswet. Ze bepalen in hoge mate de ruimte die bedrijven in de toekomst zullen krijgen om te ondernemen. Nu dus op de bijrijdersstoel plaatsnemen! Dat is wat Chiel Mensink van Antea Group de aanwezigen meegaf. De Omgevingswet maakt meer dynamiek mogelijk op bedrijventerreinen. Maar bedrijven moeten daar dan wel proactief op inspelen. 

Vervolg en rol ORAM
De contouren van de Omgevingswet zijn inmiddels duidelijk, maar veel onderdelen en details zullen tot 2019 nog moeten worden ingevuld. ORAM zal meer kennissessies gaan organiseren om haar leden hierover te informeren. Richting de overheden zullen we ons in gaan zetten voor maximale ruimte om te ondernemen.

 

Omgevingswet