go to top

Omgevingsdienst

Of je nu gaat bouwen op Zuidas, een productiebedrijf in de haven of een autowasstraat op een bedrijventerrein, iedereen heeft te maken met vergunningverlening. Sinds een paar jaar is de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) operationeel. De omgevingsdienst voert in opdracht van regiogemeenten en provincie alle taken rond vergunningverlening en handhaving uit. 

We werken samen met de Omgevingsdienst aan het monitoren van de vergunningverlening.