go to top

Uitnodiging: aan tafel met economie- en bedrijfskundetalenten

31 maart 2015

Amsterdamse studentenvereniging NoNoMes organiseert samen met Sterkteam – het team van ambassadeur aanpak jeugdwerkloosheid Mirjam Sterk – een carrièrediner om bedrijven en jong ambitieus talent met elkaar in contact te brengen.

Foto Bij NonomesSleep talent binnen
Veel van onze studenten staan op het punt de arbeidsmarkt te betreden. Het ontbreekt hen echter vaak aan een netwerk en een goed beeld van de mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Werkgevers spelen hierin een belangrijke rol. Deelname aan het carrièrediner biedt bedrijven de kans om de eigen stages, traineeships en werkervaringsplekken onder de aandacht te brengen, om talent te spotten en om de naamsbekendheid te vergroten.

Op 16 april organiseren wij ons eerste diner, met als thema Entrepeneurship. Hier zullen ongeveer 50 studenten met een studieachtergrond in m.n. economie en bedrijfskunde bij aanwezig zijn. Het diner vindt van 18:00 uur tot 21:00 uur plaats in Amsterdam. Tijdens het driegangendiner gaan werknemers en studenten met elkaar in gesprek. Na afloop is er een borrel.

Er zullen ongeveer 5 bedrijven aanwezig zijn met ieder één of twee werknemers, waarbij functie binnen het bedrijf geen rol speelt. Bedrijven krijgen de kans om zich kort voor te stellen en zullen bij elke gang met andere studenten aan tafel zitten. Wij vragen €250,- van deelnemende bedrijven ter tegemoetkoming van de kosten.

Voor nadere info en/of aanmelden: Stephanie Weerdenburg, h.t. Vice-praeses der S.V.A.A. Nomen Non Magnum Est, telefoonnr. 06-21892965.