go to top

Maatregelen in de haven tijdens SAIL

31 maart 2015

SAIL Amsterdam is van 19 tot en met 23 augustus en wordt een prachtig feest voor alle inwoners van de stad en voor de naar verwachting 2,5 miljoen bezoekers. Dit heeft onvermijdelijk hinder tot gevolg voor een aantal bedrijven in en rond de haven. Hierover is waar mogelijk al direct contact opgenomen met de betreffende bedrijven.

SailVerschillende kades en oevers worden ingezet voor de schepen die actief deelnemen aan SAIL en zijn daarom tijdens SAIL niet beschikbaar voor de overige scheepvaart. Het Noordzeekanaal, het Afgesloten IJ en de sluizen in IJmuiden worden tijdens de SAIL IN parade op woensdag 19 augustus en SAIL Thank You Parade op zondag 23 augustus voor een bepaald aantal uren gestremd. De IJhaven is gedurende de gehele SAIL periode gestremd. Tijdens het dagelijkse vuurwerk is bovendien het Afgesloten IJ elke avond enige uren gestremd.

Daarnaast zijn er in het hele nautische havengebied diverse snelheidsbeperkingen tijdens SAIL van kracht. Alle maatregelen voor de beroepsvaart in het Amsterdamse havengebied zijn na te lezen op de website van Havenbedrijf Amsterdam Op de website van SAIL staan de regels voor de pleziervaart vermeld.

Met deze maatregelen streeft de Divisie Havenmeester van Havenbedrijf Amsterdam een zorgvuldig evenwicht na tussen enerzijds de economische belangen in de haven en anderzijds de nautische veiligheid voor alle partijen op het water. Door dit zo vroeg mogelijk aan te kondigen kunnen bedrijven en schippers hun planning aanpassen en wordt een fantastisch vrij toegankelijk feest voor de Nederlandse bevolking mede mogelijk gemaakt.

Mochten er nog vragen zijn over de impact van SAIL op uw bedrijfsvoering, neem dan contact op met uw accountmanager of met de projectleider SAIL bij Havenbedrijf Amsterdam Everhard van den Brakel: 06 5335 2983, Everhard.van.den.Brakel@portofamsterdam.nl.