go to top

Rijkswaterstaat gaat voorbij aan belangen havenbedrijfsleven

21 oktober 2015

Bedrijven in de Amsterdamse haven moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven. Heldere en tijdige communicatie over de planning van de werkzaamheden rond de bouw van de nieuwe zeesluis is essentieel. 

Kees Noorman OramSlechte communicatie
“Die communicatie blijft nu al achter. Ook in het recente verleden heeft Rijkswaterstaat meermaals te laat of onvolledig gecommuniceerd over stremmingen voor het scheepvaartverkeer. Bedrijven lijden hierdoor schade. Dit mag niet meer gebeuren. Een wachtend schip kost een bedrijf in de haven al snel 35.000 euro per dag. Rijkswaterstaat moet zich meer bewust zijn van de economische belangen van de Amsterdamse havenbedrijven”, aldus ORAM-directeur Kees Noorman.

Gisteren werd bekend dat de financiering voor de bouw van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden rond is. OpenIJ, het bouwconsortium van de nieuwe sluis, wil ter voorbereiding op de bouw explosieven uit de Tweede Wereldoorlog die op de bouwlocatie liggen, op korte termijn verwijderen. Dit kan tot stremmingen leiden voor het scheepvaartverkeer. Kees Noorman: “Het opruimen van de explosieven is na het detectiewerk in te plannen en moet goed worden afgestemd met het havenbedrijfsleven.”

“ORAM wil afspraken met Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Amsterdam maken om de hinder van de bouw en de voorbereidingen daarvan voor de havenbedrijven zoveel mogelijk te beperken en de communicatie te verbeteren.”

Nieuwe zeesluis impuls voor Amsterdam
Volgens de huidige planning zal de bouw van de nieuwe zeesluis drie jaar duren. In 2016 wordt begonnen met de bouw en in 2019 moet de sluis worden opgeleverd. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. Hierdoor blijven de bedrijven in de Amsterdamse haven ook bereikbaar voor de steeds grotere schepen en wordt de haven 24-uur per dag voor alle schepen bereikbaar. 

Lees meer in ons dossier Zeesluis.