go to top

Bouw zeesluis vertraagd

Op 3 juli 2018 werd bekend dat de oplevering van de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden met 27 maanden is vertraagd. 

Update Sluis 4 JuliNamens het havenbedrijfsleven vraagt ORAM de betrokken partijen de beperkingen voor de scheepvaart vanwege de vertraagde bouwwerkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. 

De sluis is de voordeur van de havens in het Noordzeekanaal. Voor het havenbedrijfsleven en hun klanten is een goede bereikbaarheid en efficiënte doorstroom van het grootste belang. Hiervoor is nodig dat de huidige Noordersluis beschikbaar blijft. ORAM blijft hierover in gesprek met Rijkswaterstaat en Openij.

Voor het persbericht verwijzen wij u naar het bericht van Rijkswaterstaat: vertraging nieuwe zeesluis.

ORAM voor nieuwe zeesluis
ORAM zet zich sinds jaren in voor de aanleg van een grotere zeesluis. Een grotere zeesluis is nodig voor de grotere schepen die naar Amsterdam komen. Het is de basis voor behoud en groei van de bedrijven en arbeidsplaatsen in de Amsterdamse haven. Lees meer