go to top

Bestuurlijke overeenkomst nieuwe sluis feestelijk ondertekend

11 december 2014

Met de ondertekening van de 'bestuurlijke overeenkomst zeetoegang IJmond' is de participatie van Rijk, Provincie en Gemeente Amsterdam in de nieuwe zeesluis in IJmuiden formeel bezegeld. 
Bijna tegelijkertijd werd ook het Proinciaal Inpassings Plan (PIP) rond de zeesluis onherroepelijk. Daarmee staan alle lichten nu op groen voor de laatste stap: aanbesteding en bouw.

Foto Bij Passen En Meten

Topvrouwen
De ondertekening markeert min of meer het einde van het bestuurlijke traject. Namens Rijk, Provincie en Stad ondertekenden respectievelijk ministerie Melanie Schultz van Haegen, gedeputeerde Elisabeth Post en wethouder Kajsa Ollongren. Ze werden daarbij terzijde gestaan door havendirecteur Dertje Meijer. 'Hoezo een gebrek aan vrouwen aan de top?' merkte Kees Driehuis, ceremoniemeester tijdens de ondertekening, gekscherend op.

Passen en meten
De ondertekening vormde het feestelijke hoogtepunt van de werkconferentie 'passen en meten in het Noordzeekanaalgebied'. De werkconferentie is onderdeel van de uitvoeringsagenda van de Visie Noordzeekanaalgebied 2040 die vorig jaar werd vastgesteld. De visie legt in hoofdlijnen vast hoe wonen, werken, recreëren en infrastructuur zich tot aan 2040 in balans met elkaar zullen ontwikkelen. ORAM was in 2012 en 2013 intensief bij de ontwikkeling van de visie betrokken.

Intensief ruimtegebruik
Een van de afspraken die in de visie zijn vastgelegd, is dat de bestaande bedrijventerreinen in de regio maximaal zullen worden benut alvorens te komen tot de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen en kades. Tijdens de conferentie werd nagedacht over een methodiek om dat intensieve gebruik van bedrijventerreinen te meten en te volgen.
Rein Aarts