go to top

Werkgevers zoeken in BREIKERS-Café naar oplossingen rond bereikbaarheid

20 juni 2016

Het eerste BREIKERS-Café was goed! Ruim tachtig deelnemers uit het bedrijfsleven, overheid en vervoerders discussieerden tijdens het café mee over concrete oplossingen om Amsterdam en de regio bereikbaar te houden. Het BREIKERS-Café is de offline community van BREIKERS, het initiatief van ORAM en VNO-NCW om werknemers in 2020 vertragingsvrij van en naar werk te laten reizen.

Breikers (1)Bedrijfsleven geeft het goede voorbeeld
In een DWDD-setting bespraken grote werkgevers als Accenture, ALD Automotive, Croonwolter&Dros en het AMC wat zij al doen om hun werknemers een alternatief te bieden voor de dagelijkse files. Accenture investeert in een carsharing-app om autodelen te stimuleren, ALD zet in op thuiswerken, Croonwolter&dros laat geen bestelbusjes meer rijden, maar elektrische scooters en het AMC ontwikkelt een mobilityportal voor werknemers én patiënten. Daarmee geven grote werkgevers het goede voorbeeld!

Gezamenlijke opgave
Het bereikbaar houden van 'onze' regio is een gezamenlijke opgave. Elisabeth Post, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, somde de investeringen in de infrastructuur op. Op dit moment worden de Rijkswegen A1, A6, A9 en de Velsertunnel aangepakt. Begin 2018 komt daar de A10-zuid nog bij. Alexandra van Huffelen, directeur van het GVB, vulde aan met de investeringen in het openbaar vervoer, zoals de Noord-Zuidlijn.

Vertragingsvrij 2020
BREIKERS roept werkgevers op de uitdaging aan te gaan om in 2020 hun medewerkers vertragingsvrij te laten reizen. Werkgevers die meedoen aan Vertragingsvrij 2020 bieden medewerkers een palet aan mogelijkheden om zonder opstoppingen van en naar het werk te reizen. Door andere manieren van reizen -bijvoorbeeld met de fiets of het OV-, thuiswerken en flexibel werken te stimuleren.

Sluit ook aan, dan werken we samen aan een Vertragingsvrij 2020!