go to top

Velsertunnel negen maanden dicht

29 februari 2016

De Velsertunnel gaat vanaf vrijdagavond 15 april 2016 negen maanden dicht voor een grootscheepse renovatie. Om 21.00 uur sluit Rijkswaterstaat de tunnel af. Lees hier alle details.

Velsertunnel BouwbordHet eerste weekend van de tunnelsluiting (vrijdag 15 april 21.00 uur – maandag 18 april 05.00 uur) gebruikt Rijkswaterstaat om iets ten zuiden van de Velsertunnel de twee laatste, tijdelijke verbindingswegen aan te leggen. Het gaat om zogeheten keerlussen. Hierdoor kan het verkeer vanaf de N208/IJmuiden snel naar de Wijkertunnel komen en omgekeerd. Omdat hiervoor de bestaande rijbanen van de A22 en N208 nodig zijn, is het alleen mogelijk dit pas na de tunnelsluiting te doen.

Velsertunnel regelmatig dicht
In de maanden voor de renovatie is de Velsertunnel doordeweeks ’s nachts en in het weekend herhaaldelijk dicht. Deze afsluitingen vinden plaats vanaf half januari. Eén tunnelbuis blijft steeds open, zodat verkeer richting Beverwijk door de tunnel kan blijven rijden. Verkeer richting IJmuiden rijdt via de calamiteitenbogen en de Wijkertunnel.

Verkeershinder tot 15 april
Vanaf eind februari werkt Rijkswaterstaat verder aan de aanleg van de tijdelijke verbindingswegen (keerlussen). Dit gebeurt op de A22, N208 en A9. Rijkswaterstaat legt dan onder meer twee tijdelijke verbindingswegen aan op de knooppunten Velsen en Beverwijk. Als gevolg van de werkzaamheden is geregeld een rijstrook of vluchtstrook afgesloten en staan er afzettingen op de weg. Ook is eind maart de Wijkertunnel ’s avonds en ’s nachts afgesloten. In de tunnel richt Rijkswaterstaat dan tijdelijke extra rijstroken in (de huidige vluchtstroken). In de factsheet Velsertunnel hinder en werkzaamheden (PDF, 283,34 KB) leest u week voor week welke werkzaamheden (onder voorbehoud) zijn gepland en welke hinder daarbij komt kijken.

Verkeerssituatie vanaf 15 april 21.00 uur
Vrijdagavond 15 april sluit Rijkswaterstaat de Velsertunnel en de N208 in noordelijke richting vanaf de toerit Velserbroek. In omgekeerde richting is de N208 gewoon bereikbaar vanuit IJmuiden. Rijkswaterstaat maakt dit weekend de twee laatste, tijdelijke verbindingswegen tussen de N208 en A22 ten zuiden van de tunnel.

Vanaf de tunnelsluiting zijn de twee verbindingswegen (keerlussen) op knooppunt Velsen en Beverwijk in gebruik. Ook de calamiteitenbogen zijn vanaf dat moment negen maanden lang, 24 uur per dag geopend. Daarnaast heeft het verkeer in de Wijkertunnel de beschikking over de tijdelijke extra rijstrook in beide richtingen. Maandagmorgen 18 april, vóór de start van de ochtendspits (05.00 uur), gaan de N208 en de twee verbindingswegen ten zuiden van de Velsertunnel open en is de verkeerssituatie een feit die tijdens de hele renovatie van kracht blijft.

Over de renovatie
De Velsertunnel is bijna 60 jaar oud en toe aan groot onderhoud. Rijkswaterstaat laat onder meer de doorrijhoogte van de tunnel vergroten, zodat er minder incidenten met te hoge vrachtwagens plaatsvinden. Daarnaast worden tunneltechnische installaties vernieuwd en vluchtwegen aangepast. De renovatie moet ervoor zorgen dat het verkeer vlot en veilig door de tunnel kan blijven rijden. Na de werkzaamheden voldoet de Velsertunnel ook aan de nieuwe Tunnelwet; wettelijk moet dat uiterlijk in 2019 het geval zijn.

Meer informatie
Meer weten over de renovatie van de Velsertunnel? Kijk op www.rijkswaterstaat.nl/velsertunnel en blijf op de hoogte via social media: