go to top

Programma Beter Benutten

2014

In het programma Beter Benutten werken Rijk, regio en bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio's over weg, water en spoor te verbeteren. Het ministerie en de regio’s investeren daarom circa 600 miljoen euro tussen 2014 en 2017. Hiermee willen we 10% reistijdverbetering van deur tot deur in de spits in de drukste gebieden realiseren.

BbbannerIn de regio Amsterdam zet ORAM zich in voor het verbeteren van de bereikbaarheid met het programma Beter Benutten. In het werkgeversprogramma bieden wij bedrijven de mogelijkheid advies op maat te krijgen over mobiliteitsmanagement. In de gebiedsgerichte aanpak gaan wij concrete maatregelen invoeren die de bereikbaarheid moeten verbeteren op Amstel Business Park, Rieker Business Park en Westpoort.

TwitterTwitter

Bij ORAM geloven we in de kracht van verbinding. Zoals met ons HR-netwerk. Door HR-professionals te verbinden en be… https://t.co/R7uNZ49Rz8