go to top

ORAM bindt strijd aan met files in Metropool Amsterdam

29 september 2015

De Metropool Amsterdam kampt met de meeste vertraging van heel Nederland in de ochtend- en avondspits: een werkende met een fulltime baan in deze regio staat gemiddeld bijna 1,5 werkweek (55 uur) per jaar in de file. Onder invloed van de aantrekkende economie en geplande wegwerkzaamheden komt de bereikbaarheid de komende jaren verder onder druk te staan. Om de doorstroming en daarmee het vestigingsklimaat in de regio te verbeteren, binden werkgeversorganisaties ORAM en VNO-NCW Metropool Amsterdam de strijd aan met files. Onder de naam ‘BREIKERS’ gaan zij de komende twee jaar én daarna minimaal 400 werkgevers helpen met kennis, advies en financiering voor effectief reisgedrag.

Foto BreikersWaarom investeren in bereikbaarheid?
Henk Markerink, CEO van de Amsterdam Arena en voorzitter van BREIKERS is er duidelijk over: “Naast factoren als een prettige leefomgeving, hoogwaardige technologie en het grote aantal hoger opgeleiden, zijn bereikbaarheid, transport en mobiliteit cruciaal voor bedrijven om zich te vestigen in een gebied. De aantrekkende economie en de geplande wegwerkzaamheden op onder meer de A1, A9, A27 en de Zuidas zetten die bereikbaarheid verder onder druk en dat is slecht nieuws voor de concurrentiepositie van individuele bedrijven én de regio. Wil de Metropool Amsterdam tot de wereldwijde top blijven behoren, dan moet zowel de overheid als het bedrijfsleven keihard aan de slag om werkenden effectiever te laten reizen.”

Kies bewust voor slimste vervoerswijze
De komende twee jaar en daarna wil BREIKERS minimaal 400 werkgevers in de Metropool Amsterdam helpen bij het realiseren van effectief reisgedrag van medewerkers. “Veel werkgevers worstelen met reisgedrag van medewerkers. Want de auto is voor veel mensen nog altijd een vanzelfsprekendheid. Effectief reizen betekent echter niet dat medewerkers voortaan de auto laten staan. Maar wel dat zij bewust kiezen voor de slimste vervoerswijze. Wij helpen werkgevers om die slag te maken en het vastgeroeste gedrag om standaard de auto te pakken, te doorbreken. Hiermee dragen we tegelijkertijd bij aan het realiseren van bedrijfsdoelstellingen als minder uitstoot van CO2, kostenbesparing of gezonde en fitte werknemers. Een win-win situatie dus”, geeft ORAM-voorzitter Paul Wevers aan.   

Kennis, advies en financiering voor werkgevers
Met steun van het programma Beter Benutten van het Ministerie van Infrastructuur & Milieu zet BREIKERS in op het realiseren van effectief reisgedrag. Enerzijds door ondersteuning van regionale initiatieven in onder meer IJmond en Hilversum, anderzijds met kennis, advies en financiering van oplossingen voor effectief reisgedrag. Zo kunnen werkgevers die zich oriënteren op het thema kosteloos een Advies op maat aanvragen: een quickscan, uitgevoerd door een mobiliteitsspecialist, die inzicht geeft in de kansen en aanknopingspunten voor effectief reizen. Organisaties die al een concreet idee hebben, kunnen een aanvraag indienen bij het BREIKERS mobiliteitsfonds voor cofinanciering van de maatregel. Daarnaast kunnen organisaties via BREIKERS een beroep doen op gedragsdeskundigen. Zij helpen om de daadwerkelijke omslag te maken naar ander reisgedrag. Belangrijk onderdeel van BREIKERS vormt bovendien een online interactief kennisplatform, waar werkgevers kennis en ervaringen delen, met hun vragen terecht kunnen en praktische informatie vinden.

Meer weten?
Bent u werkgever in de Metropool Amsterdam en wilt u weten wat BREIKERS voor u kan betekenen? Neem dan contact op met Koos Weits, via koos@breikers.nl of kijk op wijzijnbreikers.nl.

Direct na de filemeldingen op BNR
Ook op BNR was er aandacht voor Breikers tijdens BNR Zakendoen met. Luister hier het fragment terug. Het is direct aan het begin van het programma, na de filemeldingen.