go to top

Noord/Zuidlijn vooral start regionale bereikbaarheid

18 juli 2018

De opening van de Noord/Zuidlijn wordt terecht feestelijk gevierd. Voor ORAM markeert die opening echter geen einde van een groots project, maar de start van een grootschalig revisie van de regionale bereikbaarheid.

Roltrap NzlRuggengraat
De Noord/Zuidlijn is ontworpen als de nieuwe ruggengraat van het OV. Een hoogfrequente centrale as die de efficiency en capaciteit van het stedelijke OV een impuls geeft die het al jaren nodig had. Wat ORAM betreft krijgt die ruggengraat zo snel mogelijk ook een kop en een staart. Doortrekken van de Noord/Zuidlijn naar Schiphol verdient de hoogste prioriteit en staat ook hoog op de agenda van het nieuwe stadsbestuur. Maar op termijn ook naar Purmerend en Zaandan.

Waarbij bij de inrichting van ons vervoerssysteem veel minder vanuit de modaliteit (trein, ov, auto), maar veel meer vanuit de reiziger gedacht zou moeten worden. Een grondige revisie op regionale schaal dus. De Vervoersregio zou daarin veel meer slagkracht moeten krijgen en zich moeten ontwikkelen tot een vervoersautoriteit zoals die ook actief is in regio’s als Parijs en Londen.

Verdubbeling mobiliteit
Want de tijd dringt. Door de economische groei van Amsterdam en de regio zal de mobiliteit de komende tien jaar verdubbelen. Op de weg, op het spoor, het OV en de fiets. En hoewel er enorm veel wordt geïnvesteerd in infrastructuur (Zuidasdok, A9, ..) blijft dat dus dweilen met de kraan open.

Wat vooral nodig is is dat we die infrastructuur slimmer en op een schonere manier gaan gebruiken. Daarbij moeten veel barrières worden doorbroken. Gedragsverandering bij de reiziger. Waarom nog in de file staan op weg naar je 9-uur afspraak op de Zuidas? Parkeer op het nieuwe transferium in Noord en binnen een kwartier ben je vertragingsvrij op kantoor. Maar ook een mobiliteitsaanbod dat veel beter aansluit op de behoeften van de reiziger.

Een concept als Mobility As A Service (MAAS) is daarop gericht. Met MAAS start binnenkort een grootschalige proef in de regio. Zowel ORAM als BREIKERS zijn daar actief bij betrokken. De toekomst van de bereikbare regio is wat ons betreft met de Noord/Zuidlijn pas net begonnen. Lees meer over wat wij doen voor optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam

Lees ook over MaaS op Zuidas

Lees meer over wat BREIKERS doet aan een bereikbare metropool