go to top

Noord/Zuidlijn is de schakel

De bereikbaarheid van Zuidas staat de komende jaren flink onder druk. Bouwwerkzaamheden, de ondertunneling van de A10 en de groei van de Zuidas maken het een ware uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat Zuidas bereikbaar blijft de komende jaren? Dit is wat ORAM er aan doet. 

Noord ZuidlijnDeze visie past bij de ontwikkeling van de ‘Amsterdam Airport Corridor’. Dit is de kennis- en dienstenas Zuidas-Schiphol-Hoofddorp. Dit concept gaat uit van een optimaal stedelijk milieu, waarin wonen, werken en ontspannen sterk met elkaar vervlochten zijn.

Metrostation Rieker Business Park
Naast het ontwikkelen van de ‘airport corridor’, is ook een metrostation in dit gebied cruciaal. De buslijnen staan er door bezuinigingen al jaren onder grote druk, een eerder plan voor een treinverbinding is niet doorgegaan. Wil het gebied goed bereikbaar worden, dan is een metrostation (op de doorgetrokken Noord/Zuidlijn) de oplossing. ORAM zet er op in dat te bereiken. 

Lees meer over 'Doortrekken Noord/Zuidlijn naar Schiphol:

TwitterTwitter

‘De herontwikkeling vh Hemwegterrein is ingezet vanuit de ambitie...’,lees de #TET Talk van Vattenfall terug net al… https://t.co/mdCmYKWPlI