go to top

Start bouw Zuidasdok

2 maart 2017

Afgelopen week is de bouw van het Zuidasdok gegund aan ZuidPlus, het consortium van Fluor, Hochtief en Heijmans. Voor de bereikbaarheid van Zuidas is het Zuidasdok een belangrijke impuls. ‘’Desalniettemin blijven wij ons zorgen maken over de hinder tijdens de realisatieperiode, zeker nu het Zuidasdok een volgende fase in gaat. De samenloop van de bouwactiviteiten vraagt om een sterke regiefunctie zowel in de planning, als in de uitvoering,” aldus ORAM-directeur Kees Noorman.
 
Zuidasdok
ORAM is al sinds 2014 in gesprek met de projectorganisatie van het Zuidasdok en bij het voortraject betrokken. Zo heeft ORAM de gemeente overtuigd extra eisen in de aanbesteding op te nemen voor bouwgeluid en -trillingen om kantoren te beschermen, overlast te beperken en extra eisen te stellen aan de kwaliteit voor het bouwterrein.
 
ORAM blijft de ontwikkelingen aandachtig volgen en blijft in gesprek met gemeente en andere stakeholders om te voorkomen dat de bedrijven en bedrijfsactiviteiten op Zuidas in het gedrang komen.
  
Lees meer over de ontwikkeling van Zuidas en de rol van ORAM.