go to top

Positief besluit over nadere uitwerking Zuidasdok

oktober 2014

Rijk, gemeente Amsterdam, Stadsregio en Provincie zijn het eens geworden over een aantal verbeteringen voor het project Zuidasdok. Ze kunnen worden gerealiseerd binnen het bestaande budget. Een belangrijke verbetering betreft Station Amsterdam Zuid, die een verbrede Minervapassage krijgt en een extra passage ter hoogte van de Benjamin Brittenstraat.

Zuidasdok

Op de schop
Met het akkoord kan in 2015 de marktbenadering starten. Ook is nu de basis gelegd voor het ontwerp Tracébesluit, ontwerp Bestemmingsplan en de projectMER, die in 2015 ter visie gaan. 
Zuidasdok verbetert het infrastructurele netwerk rond de Amsterdamse Zuidas. Met het project gaat het gebied dat grenst aan de A10 tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer grondig op de schop. De A10 en het station veranderen ingrijpend.

Tunnel
Station Amsterdam Zuid wordt vergroot om het stijgende aantal OV-reizigers aan te kunnen. De A10 wordt verbreed. Om de benodigde ruimte te creëren gaat de A10 ter hoogte van Zuidas centrum ondergronds. Bijkomend effect is een verbetering van de luchtkwaliteit en vermindering van de geluidsoverlast.

Impuls
ORAM is groot voorstander van de realisatie van het Zuidasdok. Het is een voorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas. De bereikbaarheid en de levendigheid van de Zuidas zullen met dit project een flinke impuls krijgen. Tegelijkertijd pleit ORAM voor harde eisen aan het beperken van hinder en overlast tijdens de dertien jaar durende bouwwerkzaamheden.  Hierover is ORAM in nauw overleg met projectbureau Zuidasdok. De resultaten van dit overleg verwachten wij in april 2015 bekend te kunnen maken.
Koos Weits

TwitterTwitter

Geweldige locatie voor een ALV: stadsarchief! #amsterdam #geschiedenis #zakelijk #zakelijkevent #alwayslookuphttps://t.co/2MtQerz9lt