go to top

Overeenstemming over aanpak bouw Zuidasdok

ORAM heeft overleg gehad met de projectorganisatie Zuidasdok om de verwachte hinder en overlast van het bouwproject tot een minimum te beperken. Samen met VNO - NCW Metropoolregio Amsterdam, Hello Zuidas en Zuidaspartners hadden we hierom gevraagd, omdat Zuidas de meest prestigieuze werklocatie van Nederland is en dit volgens ons tijdens de bouw ook zo moet blijven. Dankzij onze inbreng is besloten om normen te hanteren voor geluid en trillingen die strenger zijn dan de wettelijke eisen.

Foto Zuidasdok HrHet bedrijfsleven is al langere tijd met de projectorganisatie in gesprek over onder meer de bereikbaarheid van de bedrijven, geluidshinder en de representativiteit van de Zuidas tijdens de bouwwerkzaamheden. Het bedrijfsleven is positief over de investeringen in het gebied, maar volgt de voorbereidingen van de uitvoering van het project kritisch. Zuidasdok-projectdirecteur Hans Versteegen en omgevingsmanager Martijn Overmulder lichtten de bedrijven toe hoe het project via de wettelijke kaders, de aanvullende contracteisen en de gunningscriteria van de aanbesteding kan sturen op beperken van hinder.

Resultaat
Als resultaat van het overleg zijn eisen geformuleerd over geluid en trillingen die uitstijgen boven de wettelijke normen. Ook is gesproken over de wijze waarop de projectorganisatie in de aanbesteding hiermee rekening houdt. De projectorganisatie van Zuidasdok is zich goed bewust van de economische waarde van de Zuidas en zegde de bedrijven toe dat ze, behalve over de bouweisen, ook met hen in overleg zal blijven over bereikbaarheid en uitstraling van het gebied tijdens alle fases van de bouw.

Zuidasdok 
Zuidasdok, een gezamenlijk project van Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam, omvat het ondergronds brengen en verbreden van de A10 Zuid. De wegcapaciteit wordt daarbij verdubbeld. De snelweg komt over ruim 1.000 meter ondergronds te liggen. Daarna krijgt station Amsterdam Zuid een upgrade om reizigersgroei via spoor en de Noord/Zuidlijn te kunnen verwerken. Door het ondergronds brengen van de A10 komt openbare ruimte vrij op het dok voor tram- en bushaltes en voor groen.

Het project Zuidasdok bevindt zich momenteel in de aanbestedingsfase. De gunning is gepland in het eerste kwartaal van 2017. De bouw start dan in datzelfde jaar. Het project moet in 2028 zijn voltooid.