go to top

Bedrijven op Zuidas blij met positief besluit Zuidasdok

“Wij zijn verheugd dat de Amsterdamse gemeenteraad een positief besluit heeft genomen over het Zuidasdok” aldus Kees Noorman, directeur van Ondernemersvereniging ORAM. “Wij zien de ondertunneling van de A10 als een grote kans voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas. De aanpak van de A10, de opwaardering van het station en het versterken van de stedelijke structuur vinden wij essentiële ingrepen. De bereikbaarheid en de levendigheid van de Zuidas moeten met dit project een flinke impuls krijgen”.

Kees Noorman OramIntensieve lobby
ORAM heeft tot het laatste moment intensief gelobbyd voor een positief besluit. “De laatste weken verschenen steeds meer verhalen in de media over de massale weerstand van de bedrijven op Zuidas tegen het Dok. Wij hebben zelf onderzoek laten uitvoeren en daaruit blijkt dat slechts 5% van de ruim 100 geënquêteerde bedrijven bedenkingen hadden bij de realisatie van het Zuidasdok.”, aldus Noorman. Zowel D66 als de VVD verwezen tijdens de raadsvergadering naar het gezamenlijke onderzoek van ORAM en Colliers International in hun motivatie om voor het Zuidasdok te stemmen.

Overlast zoveel mogelijk beperken
“Maar we kunnen nog niet rustig achterover leunen”, zegt Kees Noorman. ORAM voert intensief overleg met het Projectbureau Zuidasdok om de verwachte hinder en overlast van het bouwproject tot een minimum te beperken en mede dankzij de inbreng van ORAM is besloten om normen te hanteren voor geluid en trillingen die strenger zijn dan de wettelijke eisen. De komende tijd moeten de eisen voor het waarborgen van de bereikbaarheid en de kwaliteit van Zuidas nog nader worden vormgegeven. Hierover is ORAM in goed overleg met het Projectbureau Zuidasdok en andere relevante partijen.