go to top

Werkgevers en gemeente Amsterdam stimuleren samen nieuwe mobiliteit

15 september 2017

Kees Noorman: ‘Gezien de mobiliteitsproblemen die zich nu al voordoen op Zuidas, is een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven niet alleen wenselijk, maar simpelweg noodzakelijk.’

Mobiliteit ZuidasOp vrijdag 15 september 2017 hebben de werkgevers van de Zuidas en de gemeente Amsterdam hun intentie om nieuwe manieren van mobiliteit te stimuleren uitgesproken.
De wijze waarop mobiliteit invulling krijgt, staat aan de vooravond van een belangrijke verandering. De kerngedachte is dat het afnemen van mobiliteitsdiensten belangrijker wordt dan het bezit van een eigen vervoermiddel; te vergelijken met de ontwikkelingen op film- en muziekgebied door Netflix en Spotify. Mobility as a Service (MAAS) is de verzamelnaam voor deze innovatiesprong.

MAAS op de Zuidas
De groei van de metropoolregio Amsterdam en de op handen zijnde realisatie van Zuidasdok (verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid) zetten de bereikbaarheid van de Zuidas onder druk. Om de Zuidas bereikbaar te houden, moeten overheden en bedrijfsleven samen aan de slag. Het gedachtengoed van innovatieve mobiliteit past daarbij. Door hierin gezamenlijk op te trekken, willen werkgevers en de stad Amsterdam een impuls geven aan de (tot nu toe nog versnipperde) ontwikkelingen van MAAS.

Succes vraagt om samenwerking
Ervaringen met MAAS elders hebben geleerd dat de sleutel tot succes in het gemak voor de reizigers zit. Die moet zo eenvoudig mogelijk toegang krijgen tot een bundeling van diensten op het gebied van mobiliteit, waarmee de persoonlijke reisbehoefte van een deelnemer gemakkelijk kan worden ingevuld. Om deze bundeling van diensten te kunnen realiseren, is schaalvergroting noodzakelijk. Door gezamenlijk op te trekken kunnen en willen de werkgevers en de stad Amsterdam de noodzakelijke impuls aan deze bundeling geven. Deze wens hebben de werkgevers vandaag naar elkaar uitgesproken en de komende maanden wordt hieraan verder invulling gegeven. Eind 2017 volgt de formele uitvraag.

Aan dit moment  is een lange periode van verkenning over samenwerken vooraf gegaan. ORAM heeft een belangrijke rol gespeeld bij het samenbrengen van de partijen. Eind september start een pilot in het kader van MAAS, waarbij leaserijders gedurende één maand de sleutels van hun leaseauto inruilen voor de Zuidaspas.