go to top

Slimmer bereikbaar op Zuidas

8 mei 2018

Op donderdag 15 maart hebben diverse grote werkgevers in Zuidas, de gemeente Amsterdam en ondernemersvereniging ORAM een samenwerkingsovereenkomst getekend waarin afspraken zijn gemaakt over het samen slimmer inkopen van mobiliteit.

Foto Bij Ondertekening MaasDe wijze waarop mobiliteit invulling krijgt, staat aan de vooravond van een belangrijke verandering. De kerngedachte is dat het afnemen van mobiliteitsdiensten belangrijker wordt dan het bezit van een eigen vervoermiddel; te vergelijken met de ontwikkelingen op film- en muziekgebied door Netflix en Spotify. Mobility as a Service (MAAS) is de verzamelnaam voor deze innovatiesprong. Het belangrijkste doel is zorgen dat een combinatie van (deel)vervoersoplossingen, fiets en OV een serieus alternatief kunnen vormen voor de (lease)auto door alle diensten via één app te bundelen en met goede reis- en routeinformatie te ontsluiten naar de reiziger.

MAAS in de Zuidas
De groei van de metropoolregio Amsterdam en de op handen zijnde realisatie van Zuidasdok (verbreding en gedeeltelijke ondertunneling van de A10 Zuid en de uitbreiding van station Amsterdam Zuid) zetten de bereikbaarheid van de Zuidas onder druk. Extra infrastructuur alleen is niet voldoende om in de groeiende mobiliteitsbehoefte van bewoners, werknemers en bezoekers van de stad te voorzien.

Reizigers moeten worden geholpen om afhankelijk van het moment van de dag, hun bestemming en de verkeersdrukte de slimst mogelijke keuze te maken.  Doel is dat dit leidt dat tot een betere spreiding van reizigers over verschillende vervoersmiddelen en daardoor minder drukte op de weg. Voor reizigers moet flexibele en klantgerichte reisopties, lagere kosten en een hogere tevredenheid over de vervoersmogelijkheden opleveren. Werkgevers streven naar lagere CO2-uitstoot en een hogere medewerkerstevredenheid.

Publiek-private samenwerking
Werkgevers en gemeente gaan gezamenlijk de mobiliteitsmarkt uitdagen om versneld innovatieve diensten te ontwikkelen. De gemeente Amsterdam organiseert samen met de Vervoerregio Amsterdam en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een aanbesteding om deze innovatiesprong aan te jagen. Werkgevers gaan gezamenlijk optreden als ‘launching customer’ van de dienst. Publieke en private partijen trekken de komende maanden samen op om de aanbesteding voor te bereiden. In de zomer van 2018 wordt deze aanbesteed. De dienst moet in januari 2019 de eerste werknemers in Zuidas kunnen bedienen en gedurende twee jaar verder worden doorontwikkeld.

Weten wat ORAM nog meer voor u kan betekenen?