go to top

Bereikbaarheid staat centraal bij Hello Zuidas Members Meeting

29 februari 2016

Dat de bereikbaarheid van de Zuidaseen hot-issue is, bleek wel uit de grote opkomst tijdens de ‘Hello Zuidas Members Meeting’ in het Novotel. De 150 aanwezigen hoorden hun zorgen over de bereikbaarheid verwoord door Kees Noorman: “De aanstaande grootschalige wegwerkzaamheden baren onze leden grote zorgen. Nog voor de start van het Zuidasdok, begin 2018, gaat deze zomer al de De Boelelaan anderhalf jaar lang op de schop. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging van de alternatieven, goede samenhang tussen de projecten en tijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven!”

Foto Bij ZuidasAandacht voor de omgeving
Pieter Litjens, wethouder Verkeer en Vervoer van de gemeente Amsterdam, beaamde dat de Zuidas de komende 15 jaar voor een grote uitdaging staat rond de bereikbaarheid van het gebied. “Het project Zuidasdok is van groot belang voor de bereikbaarheid op lange termijn. Om de weg er naartoe goed door te komen, zijn mobiliteitsmaatregelen en goede communicatie essentieel. Klachten moeten zeer serieus genomen worden”, aldus de Wethouder.

Openbaar vervoer
De aanbieders van openbaar vervoer gaan alles op alles zetten om de Zuidas bereikbaar te houden. Alexandra van Huffelen, directeur van het GVB, presenteerde de nieuwe I Travel Business Card. Eén kaart die toegang geeft tot alle vormen van (openbaar) vervoer. Sebastiaan de Wilde, directeur ontwikkeling bij NS, gaat ervoor zorgen dat Station Zuid ook tijdens de verbouwing aantrekkelijk  blijft voor de reiziger.

Zelf maatregelen nemen
Overigens heeft ORAM niet alleen zorgen; het biedt ook de helpende hand. Met VNO-NCW Metropool Amsterdam stond het aan de wieg van BREIKERS. De komende jaren zal BREIKERS de werknemers van minimaal 400 bedrijven aan effectiever reisgedrag helpen. Het doet dit door kennis en advies af te geven en oplossingen te financieren. Weten of de bereikbaarheid van uw bedrijf voor medewerkers en klanten beter kan? Kijk dan op: http://www.wijzijnbreikers.nl.

Wij kijken terug op een goede bijeenkomst!