go to top

Bedrijven werken samen aan bereikbare Zuidas

14 juli 2016

Bedrijven in Zuidas gaan intensiever samenwerken  in de taskforce bereikbaarheid Zuidas om er voor te zorgen dat het gebied goed bereikbaar blijft tijdens de werkzaamheden in de komende periode.

ConvenantMet heldere afspraken en concrete maatregelen willen zij er aan bijdragen dat medewerkers, bezoekers en bewoners Zuidas zonder oponthoud kunnen blijven bereiken. De afspraken zijn vastgelegd in een convenant dat vandaag door twaalf grote bedrijven  en organisaties uit het gebied is gesloten. Ook de gemeente Amsterdam en projectorganisatie Zuidasdok tekenden het convenant. Ook zij willen de samenwerking met het bedrijfsleven intensiveren.

ORAM-directeur Kees Noorman: ‘Zuidas is een internationale toplocatie. Wil je die positie handhaven, dan hoort daar een uitmuntende bereikbaarheid bij óók als er jarenlang bouwwerkzaamheden plaatsvinden.’  

De verbreding en ondertunneling van de A10 Zuid en de realisatie van een nieuw station komen steeds dichterbij. De vele werkzaamheden in het gebied leggen op korte termijn druk op de bereikbaarheid. Naast de maatregelen die de gemeente neemt om de overlast te beperken, leveren ook de bedrijven hun bijdrage door een goed mobiliteitsbeleid te ontwikkelen en concrete maatregelen te nemen om medewerkers gemakkelijker gebruik te kunnen laten maken van fiets en openbaar vervoer.  

Het convenant is een voorzetting maar ook verdieping en verbreding van de samenwerking tussen bedrijven op Zuidas onderling en met de gemeente Amsterdam, met als doel dat medewerkers, bezoekers en bewoners zo hindervrij mogelijk naar Zuidas kunnen reizen. “De komende jaren geven we deze samenwerking verder vorm. Onder andere met concrete projecten, waarvan de eerste resultaten al snel zichtbaar moeten worden. We hopen bijvoorbeeld een  deelfiets te introduceren in het gebied”, aldus Ruud Bergh, voorzitter van de taskforce bereikbaarheid.

Klaas de Boer, directeur Zuidas gemeente Amsterdam is verheugd over deze hernieuwde samenwerking: “De afgelopen jaren zijn al mooie stappen gezet in de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven in Zuidas. Met het convenant dat vandaag is getekend, bevestigen we onze gezamenlijke ambitie en maken we heldere afspraken. Nu is het moment om aan de slag te gaan met concrete maatregelen en meer mensen te verleiden op de fiets en in het OV naar Zuidas te komen ”.

De bedrijven en organisaties die gaan samenwerken in deze Taskforce zijn
ABN AMRO, VU, VUmc, RAI Amsterdam, ORAM, CBRE/WTC, Vesteda, AkzoNobel, Houthoff Buruma, Accenture, Deloitte, OVG Real Estate, Gemeente Amsterdam Zuidas en de projectorganisatie Zuidasdok.

Vertragingsvrij in 2020
Hiervoor heeft ORAM, samen met VNO NCW, BREIKERS opgericht. Wij roepen werkgevers op de Zuidas op om mee te doen met Vertragingsvrij 2020 om de uitdaging aan te gaan om in 2020 medewerkers vertragingsvrij te laten reizen. Met BREIKERS helpen wij werkgevers deze uitdaging te realiseren. Met kennis, advies en financiering van oplossingen voor vertragingsvrij reizen, maar ook met probeeracties, inspiratiebijeenkomsten én de Vertragingsvrij 2020-community waar kennis en ervaringen worden uitgewisseld met andere werkgevers.

Project Zuidasdok: voor een bereikbare Zuidas
Zuidas is het internationale wonen en werken-district in Nederland en is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden veel nieuwe kantoorpanden en woningen ontwikkeld. Zo groeit het aantal vierkante meter bebouwd vloeroppervlak van twee miljoen naar meer dan drie miljoen. Deze groei zorgt uiteraard voor de nodige reisbewegingen. Het aantal reizigers op Station Zuid groeit in die periode van circa 100.000 naar ruim 250.000 per dag. Het aantal auto’s per dag op de A10-zuid neemt van de huidige 200.000 toe naar circa 300.000 in 2030.Om deze groei te accommoderen, wordt de komende jaren enorm geïnvesteerd in de bereikbaarheid van het gebied, met als grootste project Zuidasdok: de verbreding van de A10 en de vernieuwing en uitbreiding van Station Amsterdam Zuid. Door de projecten neemt de bereikbaarheid van het gebied op langere termijn toe, maar op korte termijn is hinder en mindere bereikbaarheid onvermijdelijk. 

Lees meer over bereikbaarheid op Zuidas.