go to top

Update bereikbaarheid Zuidas, wegwerkzaamheden De Boelelaan

12 juli 2016

De belangrijkste toegangsweg van de Zuidas, de De Boelelaan, gaat de komende jaren grondig op de schop. Dit levert onvermijdelijk extra hinder en overlast op. Tijdens de avondspits staat het verkeer doorgaans al vast, terwijl de grootste werkzaamheden nog moeten beginnen. ORAM heeft de Gemeente gevraagd extra maatregelen te treffen om de bereikbaarheid van Zuidas te waarborgen.

De Boelelaan OostAnderhalf jaar overlast
Tijdens de avondspits staat het verkeer doorgaans al vast, terwijl de grootste werkzaamheden nog moeten beginnen. In juli en augustus gaat aan de westkant het kruispunt met de Van der Boechorststraat dicht. Vanaf september beginnen gedurende anderhalf jaar de werkzaamheden aan de De Boelelaan Oost. De ergste overlast wordt verwacht tussen september 2016 en eind 2017. In deze periode wordt namelijk de 2x2-baansweg versmald naar 1x1-baans. Daar komt nog eens bij dat dit najaar ook de Strawinskylaan wordt opgebroken.

Vragen aan de wethouder
ORAM heeft hierover vragen laten stellen de wethouder. Ook is het onderwerp veelvuldig behandeld in de Taskforce Bereikbaarheid Zuidas. Dit heeft onder meer geleid tot de inzet van verkeersregelaars, een verruimde toeritdosering naar de A10 en adequate informatieborden met reisadvies. Als alsnog blijkt dat deze maatregelen te weinig effect hebben, zullen aanvullende maatregelen worden getroffen.

Deze extra maatregelen bleken het maximaal haalbare. We hadden graag gezien dat de wegwerkzaamheden niet gelijktijdig uitgevoerd zouden worden en dat er een extra ontsluitingsweg zou komen. Hiervoor bleek echter geen politiek draagvlak te bestaan. Wij blijven dus kritisch op de wegwerkzaamheden en blijven de bereikbaarheid van de Zuidas nauwlettend in de gaten houden.
Koos Weits

Lees meer over bereikbaarheid op Zuidas.