go to top

Stand van zaken werkzaamheden De Boelelaan

19 september 2016

De eerste 6 maanden blijft er een rijstrook extra open op de De Boelelaan. ORAM had hierom gevraagd bij de wethouder. Zo blijft het gebied beter bereikbaar, omdat precies tijdens deze periode de Strawinskylaan ook nog op de schop gaat. 

Boelelaan
Anderhalf jaar overlast

Van maart 2016 tot november 2017 vinden er grootschalige werkzaamheden aan de De Boelelaan plaats. De werkzaamheden strekken zich uit van de Europaboulevard tot aan de Beethovenstraat.

Succesvolle lobby
De inzet van ORAM is geweest om extra maatregelen af te dwingen om de hinder te beperken van de werkzaamheden aan de De Boelelaan. Eén van de uitkomsten is dat gedurende de eerste 6 maanden er nog 3 rijstroken beschikbaar blijven, 1 het gebied in en 2 het gebied uit. Daarmee is de overlast tijdens de ongelukkige samenloop grotendeels gecompenseerd.

Vanaf april 2017 zijn er nog twee rijstroken beschikbaar, één per rijrichting en wordt op aandringen van ORAM de Spoorslagsloot gebruikt als extra ontsluitingsweg voor de bedrijven in Vivaldi. Deze extra maatregelen moeten de grootste hinder beperken.
Koos Weits