go to top

De Zuidas als showcase voor bereikbaarheid in de regio

De bereikbaarheid van Zuidas staat de komende jaren flink onder druk. Bouwwerkzaamheden, de ondertunneling van de A10 en de groei van de Zuidas maken het een ware uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat Zuidas bereikbaar blijft de komende jaren? Dit is wat ORAM er aan doet. 

Zuidasdok

Zuidasdok

Wij maken ons hard voor het beperken van de hinder en overlast van de bouw van dit grote bouwproject dwars door het zakelijk hart... Lees meer

De Boelelaan

De Boelelaan

Wij pleiten voor extra maatregelen om de bereikbaarheid van Zuidas te waarborgen tijdens de werkzaamheden aan deze belangrijke toe... Lees meer

Taskforce Bereikbaarheid Zuidas

Taskforce Bereikbaarheid Zuidas

Bedrijven in Zuidas gaan intensiever samenwerken  in de taskforce bereikbaarheid Zuidas om er voor te zorgen dat het gebied goed b... Lees meer