go to top

Afsluiting Rhodosweg en verkeersoverlast Corsicaweg

18 maart 2016

Vanaf 21 maart is de Rhodosweg in Westpoort acht weken afgesloten. Ook de Corsicaweg is een deel van die periode moeilijk bereikbaar.

Boring 1 Bij Afsluiting Rhodosweg


Ingenieursbureau omgevingsmanagement begint eind van de maand namelijk met een boring voor de aanleg van een warmtetransportleiding. Deze zal van het warmtebufferstation aan de Australiëweg tot aan de Rhodosweg in Westpoort leiden. De bedrijven aan de Rhodosweg blijven wel bereikbaar. Als de Corsicaweg wordt gekruist, wordt het verkeer  over een tijdelijke rijbaan geleid en de doorstroom met stoplichten geregeld.