go to top

Optimale mobiliteit

Optimale mobiliteit = bereikbaar
Optimale mobiliteit voor werkend Amsterdam is mogelijk. Alle ingrediënten zijn daarvoor aanwezig. Het is dus een kwestie van goed organiseren en op tijd investeren in nieuwe infrastructuur en nieuw openbaar vervoer. Daar zijn wij van overtuigd.

Door de groei van de stad lopen we op dit moment tegen de grenzen aan van mobiliteit. En dat zal de komende jaren alleen maar toenemen. De capaciteit van de infrastructuur en het OV-netwerk staat onder druk. Dat vraagt dus om slimme creatieve oplossingen. Voor de hele regio. Daar zetten wij ons voor in, want als de regio bereikbaar is, dan is Amsterdam bereikbaar.

De regio verbinden
Het probleem van de bereikbaarheid van Amsterdam overstijgt de gemeentegrenzen. De hele regio moet daarom het uitgangspunt zijn voor oplossingen. Ook als het gaat over specifieke gebieden zoals bijvoorbeeld Zuidas en Rieker Business Park. 

Voor het slagen van deze regionale aanpak is een vervoersautoriteit voor de hele MRA onmisbaar vinden wij. Die kan vergelijkbaar met metropolen als Londen, Parijs en Berlijn zorgen voor de integrale en strategische aanpak die nodig is om de regio weer bereikbaar te maken. Mits deze vervoersautoriteit formele bevoegdheden heeft.

Mobiliteitsmarkt: orde in een wirwar van bereikbaarheidsinitiatieven
Er is op dit moment zo’n wirwar aan initiatieven voor verbetering van de bereikbaarheid dat we deze niet (optimaal) benutten. Allemaal mobiliteitsoplossingen die moeten zorgen dat de bereikbaarheid van werklocaties verbetert. Maar reizigers zien door de bomen het bos niet meer of kennen de oplossingen überhaupt niet. Wij gaan daarom een onafhankelijk platform faciliteren, een publiek-private samenwerking die al deze initiatieven en aanbieders verbindt en inzichtelijk maakt. Zo kan elk bedrijf straks een afgewogen keuze maken.

Rol ORAM
Als we nu niks doen, is ondernemend Amsterdam straks onbereikbaar. Wij zoeken samen met leden naar slimme oplossingen voor de bereikbaarheid; we scheppen orde in de wirwar aan initiatieven; we praten met overheden en vervoersorganisaties voor een slimmere en betere benutting van het huidige netwerk; we pleiten bij de politiek voor een regionale vervoersautoriteit. Kortom, we doen er alles aan om optimale mobiliteit weer bereikbaar te maken voor werkend Amsterdam. Doet u mee? 

Themamanager: Menno van der Valk

De Zuidas als showcase voor bereikbaarheid in de regio

De Zuidas als showcase voor bereikbaarheid in de regio

De bereikbaarheid van Zuidas staat de komende jaren flink onder druk. Lees meer

Zeesluis

Zeesluis

Wij streven naar een snelle binnenkomst van schepen en een vlotte doorstroom van vracht. Lees meer

Noord/Zuidlijn is de schakel

Noord/Zuidlijn is de schakel

Wij denken dat de Noord/Zuidlijn de perfecte oplossing is om mensen uit de auto te krijgen.  Lees meer

Vertragingsvrij 2020

Vertragingsvrij 2020

Wij staan voor VertragingsVrij 2020, zodat werknemers met een vertragingsvrije reis van en naar Amsterdam kunnen komen. Lees meer

Reis anders

Reis anders

In de periode van september tot en met december 2017 zijn er verschillende acties gesponsord door ORAM waarmee uw medewerkers kenn... Lees meer

Zuidwestboog

Zuidwestboog

Vanuit grote delen van Noord Holland is de OV-bereikbaarheid van de Zuidas dramatisch. De oplossing ligt voor het grijpen. Lees meer