go to top

ORAM over haar rol in duurzaamheid

Wij geloven in lokale kracht. Onze inzet voor betere bereikbaarheid leidt tot het direct terugdringen van CO2-uitstoot door auto’s. We participeren in de 99 van Amsterdam, een netwerk van werkgevers in Amsterdam die positief en actief inhoud geven aan de Participatiewet.

Img 3101 KleinOok nemen we deel aan de Milieudialoog, een periodiek overleg op provinciaal niveau. En zitten we elk jaar in de jury van de DAM prijs, de prijs voor de meest duurzame Amsterdamse ondernemer en ondersteunen we Metakids, de stichting die metabole ziekte bij kinderen wil tegengaan.

ORAM is coalitiepartner van de transitiecoalitie. Een initiatief van bedrijven die energietransitie in Nederland willen versnellen en pleiten voor een klimaatminister. 

Onze leden zijn pioniers op het gebied van circulaire economie. Met kennissessies verbinden wij ondernemers en beleidsmakers om ideeën en opties met elkaar uit te wisselen.

Als Havenbranchevereniging spelen wij in op actuele ontwikkelingen zoals het  ballastwaterverdrag, wat moet voorkomen dat schadelijke organismen zich verspreiden in onze Haven.

Verbetering van luchtkwaliteit blijft aandachtspunt, gelukkig worden de emissienormen in de havenregio niet overschreden. Bij de uitstoot van specifieke,  schadelijke emissies als benzeen, komen we op voor de belangen van bedrijven om tot realistische oplossingen te komen, zoals bij varend ontgassen. De gehele kuststrook, zoals het duingebied nabij de Sluis en de Averijhaven, zijn aangewezen als Natura 2000 gebied en onderdeel van de programma-aanpak stikstofdepositie. 

ORAM neemt haar eigen rol als maatschappelijk betrokken vereniging ook serieus. Dit doen wij door het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving.
Giulietta Cohen