go to top

Milieu & Regelgeving

ORAM vindt dat schadelijke emissies, hinder en milieubelasting zoveel mogelijk moet worden voorkomen. We pleiten daarom voor regelgeving met voldoende oog voor de technische, logistieke en economische consequenties. Invoering van regels moet niet leiden tot uitvoeringsproblemen of aantasting van de concurrentiepositie.

Themamanager: Giulietta Cohen

Varend ontgassen

Varend ontgassen

Als binnenvaarttankschepen van lading wisselen is het soms gebruikelijk om de resterende ladingdampen die in de ladingtank zitten,... Lees meer

Ballastwaterverdrag

Ballastwaterverdrag

Schepen hebben ballastwater nodig voor de stabiliteit van het schip. Lees meer